DEBATT | 23 okt 2019

DEBATT: Hur löses problem med Energiavtal 12?

DEBATT: Hur löses problem med Energiavtal 12?
Petter Elfqvist. Foto: Mora kommun

Under vinjetten Erfarenheten i Energi & Miljö nr 67/2019 lyfte Johnny Kellner fram konsekvenserna av energiberäkningarnas stora osäkerheter. Han rekommenderade därför Svebys ”Energiavtal 12” . Petter Elfqvist och Stig Lundberg är skeptiska.

Det vi inte kan förstå är hur Johnny Kellner, som representerar Sveby, kan mena att Energiavtal 12 löser problemen. Åtaganden och konsekvenser formuleras tydligt i Energiavtal 12 – men sedan anges att uppföljning ska ske i form av byggnadens specifika energianvändning enligt Sveby.

Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader” och har under många år finansierats av Energimyndigheten och bygg- och fastighetsbranschen. Sveby har som huvudsyfte att ta fram ett hjälpmedel för hur verifiering av energiprestanda i byggnader ska ske – från beräkningar i tidiga skeden till verifierade uppmätta värden efter två års användning.

Stig Lundberg. Foto: Mora kommun

Svebys anvisningar provades år 2011 och 2016 i två tävlingar där certifierade energiberäkningskonsulter fick i uppdrag att fastställa energiprestanda för en och samma byggnad. Den första tävlingen innebar att fastställa energiprestanda för en enkel byggnad, och 18 bidrag lämnades in. Skillnaden mellan lägsta och högsta energiprestanda blev hela 112 procent (67–142 kWh/kvm). Den andra tävlingen innebar att fastställa energiprestanda för en mer komplicerad byggnad och 17 bidrag lämnades in. Skillnaden mellan lägsta och högsta energiprestanda blev hela 379 procent (14,5–69,5 kWh/kvm).

Tävlingarna finns publicerade på Sveby.org. De stora osäkerheterna när man beräknar energiprestanda innebär att även om åtaganden och konsekvenserna finns angivna i Energiavtal 12 så blir det i praktiken inte bindande eftersom det beror på vem som gör beräkningarna.

Energi & Miljö nr 6–7 i år.

Det vi vill lyfta fram är den nya metoden (DUR-metoden) som på ett nytt sätt ställer energikrav i avtal vid nybyggnad så att det kan följas upp med god precision och gör energikravet förpliktande i verkligheten. Den nya metoden och avtalsmodell har nu med framgång provats när två vårdbyggnader på totalt cirka 3 000 kvm byggts av Skanska och har följts upp under tolv månader. En slutrapport har skrivits av Mora kommun och Skanska som bland annat finns på Mora kommuns hemsida. DUR-metoden för nybyggnad som använts finns angiven i boken ”Energikrav vid nybyggnad. Tolkning och verifiering enligt DUR metoden”. som ges ut av Svensk Byggtjänst.

En redaktionell artikel i Energi & Miljö nr 6–7/2019 under tema energieffektivisering presenterade den nya DUR-metoden.

Publicerad 23 oktober 2019

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.