DEBATT | 20 mar 2019

Debatt: Goda förutsättningar att effektivisera marknaden

Debatt: Goda förutsättningar att effektivisera marknaden
Jan Ström. Foto: Lease Green Sverige

Fastigheterna utnyttjar enligt olika beräkningar 30–40 procent av världens primärenergi, vilket spelar en alldeles avgörande roll när vi söker lösningar för att tygla klimatförändringarna. Att minska energianvändningen i en större, kommersiell fastighet är egentligen hur lätt som helst. Det är bara att slå av tillförseln! Det menar Jan Ström, Lease Green Sverige.

Nåja, så enkelt är det förstås inte. En kontorsfastighet är hemvist för mödosamt rekryterade människor som ska utföra produktivt arbete för de arbetsgivare som står på hyreskontraktet. Då måste de i husen må bra och trivas i inomhusmiljön. Samtidigt har fastighetsägare stora vinster att göra på energi kostnaderna – för äldre nordiska fastigheter kan det handla om att spara uppemot 40 procent genom modernisering av automation, ventilationen, kyla, och belysning. Att vi behöver minska det ekologiska fotavtrycket blir vi påminda om genom allt vildare svängningar i vädret – både de här hemma och på andra breddgrader. Och den bästa energin är den som inte behöver användas alls. Det är värt att påminna om när subventionerna för solpaneler viner genom luften. Dessa tre värden – bättre inomhusmiljö, lägre energikostnader och minskad belastning på jordklotet – kräver mer än vad den traditionella energieffektiviseringsbranschen kunnat erbjuda hittills. Framför allt krävs nya affärsmodeller där tjänste leverantörerna inte automatiskt talar i egen sak för lösningarna som de vill sälja.

Goda möjligheter väntar på dem som vill göra karriär med fokus på verkligt hållbara fastigheter.

I dag ser vi allt flera aktörer som går in i energiprojekt med beroenden och därmed en ovilja att utföra energiprojekten optimalt utifrån fastighetsägarens krav och fastigheten i sig. Typen och graden av beroende skiljer sig åt, men det kan exempelvis vara produktberoende, mediaberoende eller ett tvång om kommande serviceåtgärder för den egna organisationen. Även om vi ännu inte ser någon Uber för energieffektivisering är det ingen vild gissning att nya tjänstekoncept är det som kommer att katalysera förändringarna på marknaden. Oberoende rådgivning och tjänstefiering av energilösningar sätter också tryck på annan innovation från branschen. Utöver fortsatt utveckling av lösningar för förnybar energi kommer vi att se plattformsbolagen som via sin teknik kopplar upp fastigheterna. Att förena smarta algoritmer med energieffektiviserande fastighetsteknik är redan nu en av de mest kostnadseffektiva metoderna att bromsa klimatförändringen.

Utredningar från USA visar att energieffektivisering är tre, fyra gånger fördelaktigare för den som vill minska utsläppen än användningen av förnybar energi. Vi kan utgå ifrån att förhållandet är i samma storleksklass i Europa. Förutom att innovation gynnar kunderna är det också en överlevnadsfråga för de inhemska företagen – teknik känner inga gränser och det ekonomiska värdet på den nordiska energieffektiviseringsmarknaden uppgår årligen till cirka 35 miljarder. Bortom horisonten kommer också helt andra aktörer: Apple, Google – eller varför inte Amazon? Sverige har dock goda förutsättningar att förändra den inhemska marknaden för energieffektivisering. Vi har en stark entreprenörsanda, goda utbildningsresurser och inte minst ett omfattande bestånd av äldre fastigheter som under de närmaste åren behöver utvecklas för att bli lönsamma investeringar för sina ägare. Dessutom är energisektorn den bransch i Sverige som anses vara bäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och där företagsledningen ser betydelsen för affären.

Goda möjligheter väntar på dem som vill göra karriär med fokus på verkligt hållbara fastigheter genom ny teknik och nya affärsmodeller. Därför utmanar vi fler att skapa nya oberoende tjänstekoncept som bidrar till verkligt klimatsmarta fastigheter. Så att vi på LeaseGreen får konkurrens från rätt håll.

Jan Ström, vd, Lease Green Sverige

Publicerad 20 mars 2019

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.