Lagring | 25 aug 2022

De ska undersöka hur energi kan lagras från sommar till vinter i fjärrvärmenät

Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad och Absolicon driver ett projekt för att analysera hur säsongslager som kan lagra energi i fjärrvärmenät från sommar till vinter kan byggas i Sverige. Energimyndigheten har beviljat projektet nästan tre miljoner kronor.

De ska undersöka hur energi kan lagras från sommar till vinter i fjärrvärmenät
Långsiktigt mål med projektet är att introducera storskalig värmelagring i svenska fjärrvärmenät och att öka kunskapen kring storskalig solvärmeteknik. Foto: Absolicon

– Detta är första steget till en storskalig utrullning av solvärme i de svenska fjärrvärmenäten, och det är roligt att det kommer till stånd så snabbt efter Energimyndighetens visat på solvärmens stora potential i Sverige, säger Joakim Byström, vd på Absolicon.

I rapporten ”Solvärme i Sverige” överraskade Energimyndigheten nyligen genom att visa att det i Sverige är lönsamt att ersätta hälften av eldandet av flis och pellets med solvärme och säsongslager vid gynnsamma förhållanden. Det innebär att 11 TWh eller 10 miljoner kubikmeter skogsbränslen inte behöver eldas upp för att ge värme i svenska bostäder, utan värmen kan i stället i huvudsak komma från solen och spillvärme.

Om projektet kan verifiera Energimyndighetens uppgift att det är lönsamt att låta groplager i kombination med solvärme och effektivisering ersätta 11 TWh biobränsle står branschen inför en revolutionerande förändring. För att snabbt få reda på detta kommer projektet utvärdera kostnadseffektiviteten för solvärme och groplager genom fallstudier för tre fjärrvärmenät, och sedan dra generella slutsatser för hela Sverige.

Projektet ska också resultera i en lista av vilka av de fjärrvärmenät i Sverige där de geologiska förutsättningar för stora groplager är lämpliga samt hur mycket solfångare av olika typer som behövs.

På sikt är målet att introducera storskalig värmelagring i svenska fjärrvärmenät och att öka kunskapen kring hur storskalig solvärmeteknik tillsammans med termiska säsongslager kan bidra till minskad beroende av eldandet av bränslen.

Källa: Absolicon

Publicerad 25 augusti 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.