Stipendiater | 22 nov 2023

De fick branschstipendier för sina examensarbeten

På Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2023 delades traditionsenligt Ebbe Lyths Stipendium ut. Årets stipendier tilldelas Rebecka Andersson i kategorin yrkeshögskola samt Görkem Balyaligil i kategorin högskola och universitet.

De fick branschstipendier för sina examensarbeten
Ebbe Lyths stipendium 2023 tilldelas Rebecka Andersson och Görkem Balyaligil. Foto: Erik Thor/SKVP

Rebecka Andersson belönas med Ebbe Lyths stipendium 2023 inom kategorin yrkeshögskola med motiveringen:

Med ett omfattande arbete som tar ett helhetsgrepp om en kylanläggnings funktion, optimeringspotential utifrån dess effekt, energibehov och driftkostnad med hänsyn till kommande klimatförändringar visar Rebecka Andersson i, Kylsystemet – Klimatsmart och ekonomiskt? – Fabriken XXX, förbättringspotentialen i ett sammankopplat kylsystem som bland annat använder sig av adiabatisk kylning med lokalt insamlat regnvatten tillsammans med ett termiskt PCM-lager för att täcka effekttopparna av processens kylbehov.

Juryn bedömer att examensarbetet har potential att bidra till minskad klimat- och miljöpåverkan genom att visa på potentialen av det föreslagna kylsystemet”.

Fakta

Ebbe Lyths stipendium

  • instiftades 2019 av Kylbranschens samarbetsstiftelse, KYS, för att hedra de gärningar Ebbe Lyth gjort för svenska kyl- och värmepumpsbranschen.
  • Stipendierna delas ut årligen i samband med Svenska Kyl- och Värmepumpdagen till bästa examensarbete för de två kategorierna yrkeshögskola och högskola/universitet.
  • Stipendierna är på 30 000 kronor.

Görkem Balyaligil belönas med Ebbe Lyths stipendium 2023 inom kategorin universitet och högskola med motiveringen:

”Det svenska energisystemet står idag inför en snabb omställning. I takt med att energisystemet elektrifieras kommer en övergång från förbränning till uppvärmning med hjälp av värmepumpar att ske. För de svenska fjärrvärmenäten innebär det att större värmepumpar som har förmåga att producera högre temperaturer behöver installeras.

Görkem Balyaligil har i sitt examensarbete, Refrigerant Selection for District Heating’s Large-scale Heat Pumps, gjort ett viktigt bidrag genom att studera värmepumpar som arbetar inom temperaturområdet 0 upp 90 °C med en effekt på 10 MW eller mer, utifrån ett effektivitets och klimat och miljöperspektiv där olika köldmedium och systemkonfigurationer undersökts.

Studien belyser vikten av att identifiera miljövänliga och effektiva köldmedier för värmepumpsystem i fjärrvärmeapplikationer. Juryn bedömer att studien kan underlätta för beslutsfattare att göra välgrundade val av värmepumpssystem för fjärrvärmesektorn och därmed minska miljö- och klimatpåverkan från värmesektorn”.

Källa: Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Publicerad 22 november 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.