Minusutsläpp | 30 jan 2023

De blir först med minusutsläpp

Heba, AMF Fastigheter och Akademiska Hus är de första som nappat på Stockholm Exergis erbjudande till fjärrvärmekunder att köpa minusutsläpp från företagets framtida bio-CCS-anläggning.

De blir först med minusutsläpp

Stockholm Exergi öppnade nyligen möjligheten för sina fjärrvärmekunder att köpa så kallade minusutsläpp från företagets framtida bio-CCS-anläggning för att på det sättet hjälpa kunderna att nå sina klimatmål. Programmet är öppet för alla fjärrvärmekunder som vill köpa över 1 000 ton minusutsläpp per år över tio år.

– Det är oerhört spännande att vi på Stockholm Exergi tillsammans med våra fjärrvärmekunder kan bidra till att förverkliga ett av de viktigaste nya verktygen för att bromsa den globala uppvärmningen. Fjärrvärmen utgör en unik, gemensam resurs som inte bara värmer stockholmarna och tryggar elförsörjningen lokalt. Nu möjliggör den och alla dess användare också att vi kan erbjuda en väg för företag och Sverige att nå sina klimatmål, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

Bio-CCS är ett sätt att skapa negativa utsläpp och Stockholm Exergis mål är att bygga en fullskalig anläggning som kan fånga in 800 000 ton koldioxid.  Bio-CCS (Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) innebär att biogen koldioxid från förbränning av biobränsle för värme- och elproduktion separeras från rökgaserna för att sedan lagras permanent i berggrunden under havsbotten.

Eftersom den koldioxid som fångas in och lagras tidigare har bundits av skogen genom fotosyntesen minskas koncentrationen av koldioxid i atmosfären när ny skog växer. Sammantaget innebär tekniken att det skapas permanenta negativa emissioner, så kallade minusutsläpp.

– Heba vill vara aktivt i utvecklingen för att minimera utsläpp som belastar klimatet. Att reducera utsläppen av växthusgaser är ett av Hebas högst prioriterade mål. Vi är mycket glada över att även kunna köpa minusutsläpp med hjälp av bio-CCS och Stockholm Exergi framöver. Vi behöver ligga i framkant för att Heba ska nå hela vägen till netto-noll-utsläpp. Omställningen är helt avgörande för framtiden, säger Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB.

Klimatfrågan och energiförsörjningen är en av fastighetsbranschens viktigaste hållbarhetsutmaningar, enligt Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter.

– Vi ser därför fram emot att delta i detta projekt som ska bidra till utvecklingen av ny, hållbar teknik på området. Projektet går i linje med AMF Fastigheters ambition att ställa om verksamheten mot 1,5-gradersmålet, säger han.

– Som ett av Sveriges största fastighetsbolag vill vi vara med och driva på omställningen mot en fossilfri energianvändning. Intentionsavtalet med Stockholm Exergi tar oss närmare vårt mål om att vara klimatneutrala i hela värdekedjan till 2035 och bidrar till än mer hållbara campus, säger Erik Florman, hållbarhetschef Akademiska Hus.

Publicerad 30 januari 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.