Innemiljö | 20 feb 2018

Data om innemiljö saknas ofta i energieffektiva hus

– Det finns gott om studier om energiaspekter och ekonomi i att bygga energieffektivt men bara sporadiskt med data om innemiljön i den här typen av byggnader.

Det säger Sarka Langer, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I samarbete med AB Stockholmshem och Kemikaliecentrum vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt innemiljön i energieffektiva bostäder i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Forskarna har utvecklat ett verktyg för att göra helhetsbedömningar av innemiljön och för att göra jämförelser bostäder emellan.

Innemiljön i tio lägenheter i en lågenergibyggnad i Norra Djurgårdsstaden har undersökts. Luftföroreningarna kvävedioxid, ozon, totalhalten av flyktiga organiska ämnen, formaldehyd och partiklar PM10 och PM2,5 mättes i inomhusluften, liksom temperatur och relativ luftfuktighet. I studien tillfrågades också de boende om innemiljön.

Halterna av luftföroreningar låg under rekommenderade riktvärden för god luftkvalitet inomhus. För att underlätta
förståelsen av de uppmätta parametrarna har halterna av olika luftföroreningar, temperatur och relativ luftfuktighet räknats om till ett så kallat Indoor environmental index. Indexet förenklar tolkningen och möjliggör även rankning av innemiljön mellan olika bostäder och byggnader.

Läs mer i Energi & Miljö nr 2 2018

Publicerad 20 februari 2018

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.