Dalkia tar över energianläggning i Virsbo

Dalkia och Uponor har tecknat ett avtal som innebär att Dalkia köper energianläggningen i Virsbo som försörjer företagen Ruukki, Componenta och Uponor med värme, kylvatten och tappvatten.

Ruukki, Componenta och Uponor ligger alla tre inom samma industriområde i Virsbo. Företagen får värme, kylvatten och tappvatten från en och samma energianläggning inne på området. Dalkia vill effektivisera anläggningen och kommer på sikt även att studera möjligheterna till en miljöanpassning.

Steg ett är att tillvarata spillenergi med minskad bränsleförbrukning som resultat. Steg två är om möjligt en konvertering av den idag oljeeldade energianläggningen till en biobaserad energilösning, med en betydande miljövinst som resultat.

– Eftersom energitjänster är vår kärnverksamhet har vi kompetensen och resurserna att tillvarata den spillenergi som industrierna i Virsbo genererar och som idag kyls bort. Genom en effektivisering av själva energiproduktionen hoppas vi kunna reducera bränsleförbrukningen och minska användningen av fossila bränslen, säger Lars-Rune Thorsell, Business Operation Manager, Dalkia.

I och med köpet tecknade Dalkia ett värme- och kylleveransavtal med Uponor, samt övertog Uponors energileveransavtal med Componenta och Ruukki.

– Nu kan vi fokusera på vår kärnverksamhet och samtidigt känna oss trygga med att veta att vi får värme, kylvatten och kallvatten även i framtiden, förhoppningsvis till en lägre kostnad och med en mindre miljöpåverkan. Det känns bra att lämna över ansvaret för energi- och mediaanläggningarna till en stark och långsiktig partner som har energi och underhåll som sin kärnverksamhet, säger Michael Jansson, Produktionschef, Uponor.

Källa: Dalkia

Publicerad 28 februari 2011

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.