HÄLSA | 18 nov 2014

Dålig luft ger sämre sömn

Mer irritation och stress och sämre välmående dagen efter kan bli följden av att sova i rum med dålig ventilation. Det visar studier vid danska teknikuniversitetet DTU.

Under cirka 2,5 månad en vår och en höst gjordes mätningar hos 14 respektive 16 internationella studenter då de sov med och utan ventilation i sina studentrum. Den enda ordinarie ventilationen i studentbostäderna strax norr om Köpenhamn var mekanisk frånluft i toaletter, badrum och kök.

Forskaren Peter Ström-Tejsen och hans kollegor vid Danmarks tekniska universitet, DTU, mätte koldioxidhalterna i rummen, inomhustemperatur, relativ luftfuktighet, studenternas sömnkvalitet samt välmående och prestationsförmåga dagen efter. Enkäter som gjordes direkt på morgonen efter uppvaknandet visade bland annat att studenterna kände sig mer utvilade om ett fönster varit öppet, och att de haft lättare att somna.

Studenternas rörelseaktivitet, både under sömnen och den vakna tiden, mättes med en aktigraf runt handleden. Även dessa mätningar visade att studenterna haft lättare att somna och sovit under större andel av tiden i sängen när rummet var ventilerat.

– Vi tillbringar en tredjedel av vår tid i sovrummet, ändå är ventilationen där nästan aldrig tillräcklig. Det är något vi borde bry oss mer om till exempel i ventilationsstandarder och riktlinjer, säger Peter Ström-Tejsen, forskare vid Centret för inneklimat och miljö på DTU.

Skillnaden i koldioxidhalt i de 11 kvadratmeter stora studentrummen visade sig vara stor beroende på om fönstret var öppet eller stängt. I genomsnitt 660 ppm vid öppet fönster och 2 585 ppm vid stängt fönster, i den första studien. I den andra studien användes i stället en tyst fläkt i ett luftintag i ytterväggen, som antingen blåste in friskluft eller var avstängd. Då varierade koldioxidhalten mellan 835 och 2 395 ppm. I båda studierna låg halten långt över EU-normen EN 15251 (vanligen mellan 750 och 1 200 ppm) när rummen saknade ventilation.

Figur-2

Koldioxidhalten i studentrummen med stängt respektive öppet fönster. Källa Peter Ström-Tejsen

Försökspersonerna upplevde att hud och läppar blev torrare när fönstret var öppet (eller fläkten på). När ventilationen saknades fick dock fler problem med irritation i näsan, vilket kan förklaras av att halten av luftföroreningar då troligen var högre.

– Det som gör den här studien unik är att den är utförd i människors egna sovrum. Många andra studier görs i laboratorier, där försökspersoner har elektroder på huvudet, men för mig är det ingen naturlig sömn, säger Peter Ström-Tejsen.

För att minska mängden faktorer som kunde inverka på sömnen hade studenterna möjlighet att ställa in rumstemperaturen efter sin smak. Mätningarna utfördes också under perioder då det inte var tentamina, vilket hade kunnat öka stressen. Bara en person fick sova i rummet under mätningarna, och personens intag av koffein och alkohol var begränsat.

Några mätningar av förändringarna i energianvändning gjordes inte, men att energiåtgången ökar när ett fönster är öppet (eller sval luft blåser in) får anses som självklart.

– Men vi måste också ha en balans mellan energianvändningen och vår hälsa. Vi bygger trots allt hus för att människor ska bo i dem, säger Peter Ström-Tejsen.

Han skulle gärna se mer av nya lösningar som både ventilerar sovrum och sparar energi. Det kunde till exempel vara små, specialdesignade värmepumpar med låga flöden och låg ljudvolym.

– Men även om man har ventilation kan det vara en bra idé att vädra sovrummet strax innan man ska sova, tillägger Peter Ström-Tejsen.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 11/2014 sidan 32

– Vi tillbringar en tredjedel av vår tid i sovrummet, ändå är ventilationen där nästan aldrig tillräcklig

Publicerad 18 november 2014

På nytt jobb

Peder Bylund har anställts som vd för Sandbäckens rör i Sundsvall AB. Han kommer från Radiator vvs.
Lisa Greder har utsetts till marknadsansvarig hos Inventair AB, Stockholm. Hon kommer från annan bransch.
Dag Klevby har utsetts till vd för Intec projektstyrning. Han kommer från Afry.
Mattias Björn har anställts som handläggande konsult/uppdragsledare på Bengt Dahlgren Stockholm geo AB, med placering i Gävle. Han kommer från Energy Machines.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.