AKTUELLT PROJEKT | 25 feb 2022

Coop sparar 600 jobb – automatiskt

Coop sparar 600 jobb – automatiskt
I den automatiserade varuterminalen ska skyttelsystem och plockningsrobotar se till att rätt vara hamnar på rätt lastbil. Illustration: Coop

Mellan Eskilstuna och Strängnäs byggs en av Europas största helautomatiserade varuterminaler.

TEXT: MIKAEL BERGLING

När vi är i full drift om några år beräknas det vara 400 anställda här, varav de flesta kommer att arbeta med att övervaka processerna och se till att allt fungerar som det ska. Få kommer att plocka varor manuellt.

Byggnadsarean är på 77 000 kvadratmeter, vilket motsvarar mer än tio normalstora fotbollsplaner, och totalytan cirka 109 000 kvadratmeter.

– Byggnaden ska ha tre så kallade höglager med olika höjder – 15, 26 och 36 meter – vilket innebär en del utmaningar bland annat när det gäller att distribuera kyla och värme för rätt klimat, berättar byggledare Bengt Öreteg.

Varuterminalen är en del av Coops nya logistiklösning och ska förse företagets 800 butiker runt om i Sverige med varor inom kategorierna färskvaror, kolonial och nonfood.

Tre så kallade höglager ställer extra krav på distributionen av kyla och värme. Foto: Coop

– Tidsmässigt har vi kommit ungefär halvvägs. Själva huset är i princip färdigbyggt. Vi håller nu på att installera den invändiga automationen, koppla ihop mjuk- och hårdvaran och kommer att börja att testköra delar av anläggningen i sommar och hela mot slutet av året, säger Coops projektledare Mats Tornard.

– Under hösten 2023 är det tänkt att den ska kunna leverera skarpa order till våra butiker.

Trots sjukdomar, materialbrist och andra problem som har följt i pandemins spår har man i stort klarat den ursprungliga tidplanen.

Det nya lagret är tänkt att ersätta två äldre lager utanför Västerås respektive Bro. Nybyggda järnvägsspår på tomten ska öka andelen varor som transporteras med tåg till och från Coops lager.

De flesta arbetsmoment i den nya anläggningen, från varumottagning till lastning, kommer att vara helt automatiserade.

Mats Tornard, projektledare.

– Efter att godset lastats av ställs det direkt på en rullbana. En formatkontroll läser automatiskt av att det är rätt varor som har kommit – och av rätt kvantitet och i rätt skick – innan varorna förs vidare till buffertlagret och senare till plocklagret.

Separata skyttelsystem för kylda och rumstempererade varor ska försörja plockningsrobotar och plockningsstationer med varor som därefter ställs på butiksanpassade pallar innan de körs i väg till butik.

– I princip ska inte en mänsklig hand behöva röra varorna från att de har kommit hit tills att de har lastats på en distributionsbil och körts iväg.

– Det finns dock vissa undantag. Det går till exempel inte att få en robot att förstå hur den ska greppa exempelvis en snöskyffel eller en påse kattsand som byter form efterhand som man klämmer på den. Det måste göras av en människa.

Mats Tornard berättar att det i dag arbetar cirka tusen personer på de lager som ersätts av det nya.

– När vi är i full drift om några år beräknas det vara 400 anställda här, varav de flesta kommer att arbeta med att övervaka processerna och se till att allt fungerar som det ska. Få kommer att plocka varor manuellt.

Terminalen ska delvis värmas med fjärrvärme från Eskilstunas kommunala energibolag.

– Vi kommer framför allt att nyttja värmeåtervinning från fläktsystem, kompressorer och kylsystem. Det behövs en ganska så stor kylmaskin för att kyla de kalla delarna av lagret, säger Bengt Öreteg.

På taket ska det installeras en solcellsanläggning med en panelyta på cirka 20 000 kvadratmeter som på årsbasis beräknas kunna svara för upp mot 30 procent av terminalens elbehov.

Bengt Öreteg, byggledare.

Enligt Bengt Öreteg är byggnaden framför allt designad för att klara automationens krav och för att uppnå ett så effektivt logistikflöde som möjligt.

– Att då även få till stånd bra lösningar för värme, kyla och ventilation har varit en utmaning. Vi har lagt ner mycket tid och kraft på simuleringar. I augusti ska vi provköra alla installationer. Ännu så länge har vi bara teoretiska värden.

Vad har varit svårast?

– Höglagren har varit en utmaning rent termiskt. Detta är dessutom fråga om en byggnad med olika temperaturkrav. I den kalla delen ska temperaturen ligga på mellan två och fyra grader över allt, på markplanet såväl som högt upp. Det gäller att få till en bra kyllösning även i toppen på det höglagret och tillräcklig med fart på luften så att den cirkulerar bra trots att det är väldigt kompakt där.

– Samtidigt ska temperaturen i den varma delen av byggnaden alltid hålla mellan 18 och 23 grader, även höglagret på 36 meter. Detta för att man ska ha en så stor valfrihet som möjligt när det gäller förvaring av olika varor och inte behöva tänka att en viss vara, till exempel choklad, av temperaturskäl inte kan stå över en viss höjd. 

Fakta

Coops nya terminal

• Beställare/Byggherre: Coop
• Projektör: TAB
• Projektledning: Östgöta byggstatik AB
• Arkitekt: Krook & Tjäder
• Generalentreprenör: Tommy Allström bygg AB
• VVS-konsult: Radiator VVS AB
• Elkonsult: Hangö elektriska AB
• Styr- och reglerentreprenör: Oaks
• Ventilationsentreprenör: Bravida Värmland vent
• VS-entreprenör: Radiator VVS
• Elentreprenör: Hangö elektriska AB

Publicerad 25 februari 2022

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.