Comfort bildar gemensamt bolag

VVS-kedjan Comfort går från att vara en ekonomisk förening till att bli ett aktiebolag som alla Comfort-företag blir delägare i.

Målet är att man ska vara en av de ledande aktörerna i VVS-branschen, med en omsättning på sex miljarder 2015. 

– Vi bygger ett starkt gemensamt bolag med skalfördelar genom ökad samverkan och gemensamma materialinköp, samtidigt som det lokala entreprenörskapet inte går förlorat. Morgondagens kundmarknad kräver än mer personligt bemötande. Genom bolagsbildningen kan vi agera som ett storbolag när det behövs, men samtidigt vara personliga mot kunderna, säger Håkan Hedberg, VD på Comfort. 

Beslutet att gå från ekonomisk förening till aktiebolag togs enhälligt på Comforts stämma och processen beräknas vara klar till årsskiftet. Förändringen är ovanlig i sitt slag och innebär ett skifte i VVS-branschen. Förändringen innebär också att det gemensamt ägda bolaget får ett ekonomiskt värde som de 130 anslutna företagen blir delägare i.

– Det är vanligt att sådana förändringar tar två till fyra år, men vi har gjort det på mindre än ett år. Jag har haft möte med nästan alla medlemsföretag och vi har hela tiden känt av ett starkt engagemang. Det finns en väldigt stark kraft bakom det här, säger Håkan Hedberg.

En av drivkrafterna till förändringen är den omfattande energieffektiviseringspotentialen som finns inom bostadsmarknaden. Nästan 40 procent av Sveriges energianvändning finns inom bostadssektorn och ska det vara möjligt att uppnå uppsatta klimatmål år 2020, med bland annat en energieffektivisering på 20 procent, måste energianvändningen i bostäderna bli mycket mer effektiv.

– Vi har märkt att viljan att betala en högre initial investeringskostnad för att uppnå miljömässigt hållbara effekter, och därmed spara pengar på sikt, ökar. Comfort möjliggör genom sin utveckling nu att behovet av kunskap tillgodoses, vilket behövs för att för att svara upp mot den ökade efterfrågan inom energieffektiviseringsområdet, säger Håkan Hedberg. 

Källa: Comfort

Publicerad 7 oktober 2010

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.