Climacheck en del av det europeiska CoolSave-projektet

Det svenska miljöteknikföretaget ClimaCheck har tillsammans med åtta andra specialiserade europeiska företag och branschorganisationer beviljats 1,3 miljoner euro i finansiering från Intelligent Energy Europe för att undersöka energieffektivisering av kylanläggningar inom den europeiska livsmedelssektorn.

 

CoolSave-projektet innefattar mätning, analys och utvärdering av kylsystem på 25 representativa anläggningar och målet är att sätta riktlinjer och utveckla kostnadseffektiva strategier för att förbättra energieffektiviteten i branschen.
 
Omkring 15 – 20 procent av världens elproduktion konsumeras av kyl-och luftsystem. Dessa har en stor outnyttjad potential för att spara energi – hela 20-30 procent av energin kan sparas genom systematisk optimering av verksamheten. Det övergripande målet har traditionellt varit att uppnå önskad temperatur, någon validering för att uppnå hög energieffektivisering har sällan förekommit. Med ökande energipriser och mer fokus på miljöpåverkan har intresset för att optimera system och prestanda ökat. För att uppnå de europeiska målen för energibesparing är det viktigt att utveckla effektiva och realistiska energieffektiviserande strategier för alla sektorer.
 
CoolSave-projektet syftar till att minska energiförbrukningen i livsmedelsindustrins kylanläggningar med minst 15 procent. Resultatet ska utmynna i nya riktlinjer och strategier för energieffektivitet som ska spridas tillhela livsmedelsindustrin i Europa.
 
Det svenska miljöteknikföretaget och vinnare av WWF:s Climate Solver 2011, ClimaCheck, är ett av nio europeiska företag och organisationer som ska leda CoolSave-projektet. Det främsta målet är att optimera kylanläggningarna i mat- och dryckeindustrin, vilket är den största tillverkningsindustrin i Europa med en global omsättning på 815 miljarder euro i 2004 (14 procent av den totala europeiska industrin) och ger arbete till 4 miljoner människor.
 
ClimaCheck är världsledare inom energioptimeringslösningar för kylning, luftkonditionerings- och värmepumpsystem. Lösningen erbjuder en fast och portabel utrustning för mätning, prestandaanalys, inspektioner, tidig varningsövervakning och datarapportering – en lösning som ofta kan minska energiförbrukningen med hela 10 – 40 procent.
 
ClimaCheck Performance Analyser är det analys- och prestandaverktyg som kommer användas för att mäta energiförbrukning och prestandan hos kylanläggningarna för att fastställa baslinjen och validera resultaten av de optimeringsåtgärder som görs. ClimaCheck Performance Analyser är ett världsledande system som mäter en serie kritiska processparametrar, mätningar gör det möjligt att analysera prestanda hos systemet (COP) och beräkna effektiviteten hos de olika elementen som utgör installationen. Baslinjeinformationen är en förutsättning för att fatta beslut om optimeringsåtgärder och för attgodkänna de förbättringar som genomförs. Genom en kombination av prestandainformation och övervakning av energiförbrukningen över tid i jämförelse med klimatet gör det möjligt att analysera anläggningarna i detalj.
 
Nationella och internationella workshops kommer att anordnas för att göra livsmedelsindustrin medvetna om genomförandet av strategier för energieffektivitet för att minska energiförbrukningen i kylsystem.
 
– Jag är övertygad om att detta är en av många viktiga åtgärder för att förbättra energieffektiviteten för kylning i livsmedelssektorn. För att öka medvetenheten om potentiella energibesparingar inom service sektorn samt bland maskinägare är det nödvändigt att sätta fokus och fördela resurser till optimeringsprojekt. Så länge som alla bara tar för givet att anläggningen fungerar bra och drar slutsatser utan att fastställa fakta genom mätningar sker det ingen förändring av ”business as usual”, säger Klas Berglöf, VD för ClimaCheck Sweden AB.
 
 
Större resultat och förväntade resultat:
• Analysera effektiviteten i kylsystem i livsmedelsindustrin.
• Fastställa gemensamma strategier som minskar den elektriska energin i kylsystem.
• Identifiera strategier som har den starkaste effekten relativt genomförandekostnad.
• Utarbeta en handbok för god praxis, så att livsmedelsindustrin kan vidta åtgärder som avsevärt minskar elförbrukningen genom att genomföraförbättringar i sina kylsystem.
• Sprida resultaten av projektet i alla europeiska industrier som hör till mat- och dryckessektorn.
 
Förteckning över deltagare i CoolSave- projekt:
 
Instituto Tecnológico de Castilla y León
Campden BRI Magyarorszag Nonprofit Korlatolt Felelossegu Tarsasag
Okavango-Energy, Operational Consulting SME
Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas
GEA Refrigeration Technologies GmbH
FEDERALIMENTARE SERVIZI SRL
International Institute of Refrigeration
ClimaCheck Sweden AB
Association Nationale des Industries Alimentaires

Källa: Climacheck 

Publicerad 4 juni 2012

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.