Energi | 22 mar 2022

Castellum och Rejlers tar gemensamt krafttag för energieffektivisering

Fastighetsbolaget Castellum har som mål att vara helt klimatneutrala senast 2030. Ett viktigt led i att nå detta är en satsning på energieffektivisering. Fjorton fastigheter har redan analyserats och näst på tur står en större kontorsbyggnad på 17 000 kvadratmeter.

Castellum och Rejlers tar gemensamt krafttag för energieffektivisering
Rejlers och Castellum samarbetar kring energieffektivisering.

Castellum samarbetar med Rejlers för att kartlägga vad som behöver göras i fastigheterna. Hittills har fjorton fastigheter analyserats och flera underhållsprojekt genomförts. Analysen av fastigheterna visar på en beräknad genomsnittlig energibesparing på 40 procent eller totalt 6,6 GWh, vilket motsvarar omkring 500 ton koldioxidutsläpp. Investeringen för att renovera och energieffektivisera fastigheterna är beräknad till 300 miljoner.

– Det räcker inte med analyser, energieffektivisering måste börja hända på riktigt.

–  Vi kan redan se mycket positiva resultat från de första fastigheterna som nu driftsatts, faktiskt mer än kalkylerat, säger Johan Sellin, teknisk chef på Castellum Region Mitt.

– Tillsammans tar vi ett helhetsgrepp på fastigheterna. En investering i energieffektivisering ska ge en tydlig avkastning, där besparingarna från åtgärderna täcker delar av underhållsbehovet för fastigheten, säger Per Sjöbom på Rejlers.

Den fastighet som nu står på tur är Hovet 1, en kontorsfastighet med en sammanlagd yta om runt 17 000 kvadratmeter. Rejlers ska hjälpa Castellum att minska fastighetens energianvändning, förbättra inomhusklimatet samt åtgärda underhållsbehov. Uppdraget omfattar projektering, upphandling och genomförande där Rejlers hanterar hela projektet och säkerställer att hållbarhetsperspektivet finns med i projektets alla faser.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete med Rejlers så här långt och ser fram emot fortsatt samarbete i realiseringen av åtgärderna, säger Jens Davidsson, chef för teknisk förvaltning på Castellum i Jönköping.

Publicerad 22 mars 2022

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.