Politik | 18 okt 2022

Busch får ansvar för energifrågorna

Statsminister Ulf Kristersson har idag presenterat sin regering. Ett nytt departement inrättas – klimat- och näringslivsdepartementet – som leds av KD:s Ebba Busch som blir energi- och näringsminister. Romina Pourmokhtari blir ny klimat- och miljöminister. Andreas Carlson blir infrastruktur- och bostadsminister.


Busch får ansvar för energifrågorna
Ebba Busch, KD, får ansvar för energifrågorna i Sveriges nya regering. Foto: Riksdagen

I sin regeringsförklaring tidigare idag lyfte statsminister Ulf Kristersson fram energikrisen som en av de största utmaningarna för Sveriges nya regering just nu. Han tryckte hårt på att det svenska energisystemet måste återuppbyggas, samtidigt som den akuta elkrisen mildras för svenska hushåll och företag.

– Sverige måste komma ur energikrisen för att nå våra klimatmål och återge svenska folket rimliga elpriser, sa Kristersson.

Statsminister Ulf Kristersson. Foto: Axel Adolfsson

En av regeringens första uppgifter blir att hjälpa hushållen att klara den kommande vintern. På kort sikt utlovades ett högkostnadsskydd mot elkostnader riktat till både hushåll och företag, där delar av kostnaderna för de höga elräkningarna går tillbaka till konsumenterna. Samtidigt vidtas breda åtgärder för att minska energianvändningen i syfte att minska risken för oplanerade avbrott. Regeringen avser förstärka och bredda stöd till energieffektivisering för privatpersoner.

– Energipolitikens mål är att Sverige går från hotande elunderskott till ett överflöd på fossilfri el. Svensk internationell konkurrenskraft bygger på god tillgång till prisvärd energi. Klimatomställningen och säkerhetspolitiken är nu två stora internationella faktorer som tillkommer. Varken Sverige eller Europa kan tillåtas vara beroende av rysk energiproduktion, uppgav Kristersson vidare.

Regeringen kommer omedelbart att ge Svenska kraftnät ett förtydligat mandat att upphandla planerbar elproduktion där den bäst behövs för att öka elproduktionen, och utreda möjligheten att återstarta planerbar elproduktion i södra Sverige. All ny elproduktion som stärker kraftsystemet, och som bidrar till en snabb expansion av kraftsystemet, behövs. Det gäller även vind och sol.

Källa: Regeringen

Publicerad 18 oktober 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.