ENERGI | 11 dec 2014

Brister i värme- och ventilationssystem dyrt för boende

Det är inte ovanligt att flerbostadshus använder 30 procent mer energi än nödvändigt, vilket kan kosta de boende uppåt 4 000 kronor per år. Det visar en rapport från Bebo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. I rapporten har fastigheter med sammanlagt över 5 000 lägenheter granskats.

Enligt rapporten föreligger brister på ritbordet, byggarbetsplatsen och i driftcentralen. Rapporten lyfter fram brister i värme- och ventilationssystem som det största problemet. Underlaget är bland annat analyser av tre byggprojekt: Flagghusen i Malmö, Bagartorpsringen i Solna (ombyggnad) och Hammarby Sjöstad i Stockholm. Fastigheterna i Hammarby Sjöstad står för största delen av de granskade projekten med sina 4 100 lägenheter. Dessutom ingår fem renoveringsprojekt med sammanlagt 248 lägenheter och intervjuer med ett trettiotal personer från nio bostadsbolag, samt rapporten ”Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus” från IVA.

Rapportförfattarna har hittat en överanvändning av energi på mellan 10 och 50 procent. De flesta fastigheterna använder 20 till 30 procent mer än planerat. Omräknat i kronor per boende blir det enligt rapporten 3 000 till 4 000 kronor per lägenhet och år. Rapportförfattarna påpekar också att det brister i rutiner och system vilket gör att det kan dröja innan den höga energianvändningen upptäcks. De drar också slutsatsen att det finns brister i ansvarstagande i viktiga delar av byggprocessen, och lämnar en rad förslag till åtgärder. Ett återkommande problem är att lösningar som skulle sänka driftkostnaderna byts ut mot lösningar som ger entreprenören bättre intäkter. Det gäller enligt rapporten både byggmoment och komponenter. Rapportförfattarna trycker också på betydelsen av en ordentlig samordnad funktionsprovning. Om ventilationsaggregaten startas först en vecka efter slutbesiktning blir det svårt att få hjälp med att åtgärda eventuella fel, vilket i sin tur drabbar injusteringen.

Rapporten ger sju rekommendationer för en bättre byggprocess framöver, däribland att kommunerna ställer krav på byggbranschen, och att bygg- och installationsbranschen gör ansvarsfrågan till sin främsta prioritet.

Rapporten heter ”Glapp i byggprocessen – läckor i energisystemet” och presenteras inom kort.

Ingar Lindholm, Energi & Miljö 12 2014

 

Publicerad 11 december 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.