PLUSENERGI | 22 mar 2017

Brf Viva: Plusenergikvarter med ”extra allt”

Brf Viva: Plusenergikvarter  med ”extra allt”
Brf Viva, med 133 lägenheter, beräknas ge ett årligt överskott på fem MWh per år. Bildmontage Tomorrow

Kombinationer av de modernaste lösningarna för hållbart byggande gör bostadsrättsföreningen Viva i Göteborg till ett unikt bostadsprojekt med plusenergistatus.

Högt uppe på berget i stadsdelen Guldheden i Göteborg byggs nu ett bostadskvarter med ”extra allt” inom hållbarhet. Bostadsrättsföreningen Viva får moderna lösningar inom social, ekonomisk, energi- och miljömässig hållbarhet.

Vi ska bland annat hjälpa de boende att leva energismartare, men utan att vara utbildade ingenjörer.

Målet för kvarteret med 133 lägenheter är att det ska bli ett plusenergikvarter som beräknat över året får ett överskott av energi på cirka fem megawattimmar. Riksbyggen som bygger och ska förvalta kvarteret siktar också på miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld. Byggnadens energibehov beräknas bli 55 kWh/kvm, år.

– Vi ska bland annat hjälpa de boende att leva energismartare, men utan att vara utbildade ingenjörer. Exempelvis kan det handla om en tvättstuge-app som hjälper till, säger Mari-Louise Persson, energistrateg hos Riksbyggen.

Kvarteret utformas med utgångspunkt från några av resultaten från Riksbyggens forskningsprojekt Positive Footprint Housing som startade 2011. Några exempel på resultat är krav på betongen utifrån klimatpåverkan, flexibla planlösningar och något mindre lägenhetsytor till förmån för fler gemensamma ytor. Det finns också planer på en elbilspool.

De tekniska installationer som ska hjälpa kvarteret att nå plusenergistatus är huvudsakligen bergvärme i kombination med fjärrvärme (som spets), värmelagring i stommen, i borrhål och ackumulatortankar, FTX-ventilation samt solceller på taket. Kyla från borrhålen förväntas komma till nytta i forskningslokaler på närbelägna Chalmers campus, vilket ger förbättrad COP i systemet.

Värmebehovet i Viva blir cirka 470 MWh per år, inklusive varmvatten. Värmepumparna använder runt 155 MWh el per år för att producera 470 MWh värme. Att fjärrvärme ändå ansluts beror på att det är ett experimentkvarter där aktörer vill pröva metoden att köpa fjärrvärme på spot, när det är billigt.

Elbehovet för fläktar, hissar och belysning blir ungefär 100 MWh. Solcellerna beräknas ge 140 MWh el per år. Överskottet av energi (el och värme) som ändå uppstår beror främst på försäljningen av kyla till Chalmers.

Genom ett samarbete med Volvo kommer begagnade batterier från elbussar att användas för lagring av el. På så vis kan mer egenproducerad solel behållas i kvarteret.

Inflyttning är planerad till 2018 och under de närmaste åren kommer forskare på bland annat Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet och SP/Rise att utvärdera de olika lösningarna.

Marie Granmar

Fakta

133 lägenheter

Inflyttning 2018

Beräknat energibehov: 55 kWh/kvm, år

Produktion av kyla och solel beräknas ge kvarteret energiöverskottet 5 MWh per år

Samarbetspartners i Riksbyggens forskningsprojekt Positive Footprint Housing är akademi, näringsliv, Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park och Göteborg Energi.

Publicerad 22 mars 2017

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.