Bravida satsar på vvs-utbildning

Installations- och serviceföretaget Bravida presenterar en stark halvårsrapport, där resultatet efter finansiella poster förbättrades med 84 procent jämfört med samma period föregående år. För en fortsatt god utveckling rustar Bravida samtidigt med ett omfattande effektiviseringsprogram.

Under det första halvåret 2008 kan Bravida, Skandinaviens ledande installations- och serviceföretag, uppvisa en fortsatt stark utveckling jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 6 procent och resultatet efter finansiella poster med 84 procent, från 110 miljoner kronor till 201 miljoner kronor. Resultatet före goodwillavskrivningar, EBITA, förbättrades med 39 % till 268 miljoner kronor.

Utvecklingen i de Nordiska länderna ser aningen olika ut. Den stora tillväxten sker i Sverige där omsättningen första halvåret ökade med 9 procent till 3 694 mkr (3 379 mkr). För den danska verksamheten ökade omsättningen till 1 008 mkr (992 mkr). I Norge minskade omsättningen till 589 mkr (624) på grund av omstrukturering och avveckling av olönsamma enheter. Marginalen förbättrades i alla tre länderna, mest i Sverige till 5,7 procent (5,3 procent).

Det andra kvartalet var jämförelsevis starkare än det första, med en omsättningsökning på 8 procent för koncernen. Resultatet efter finansiella poster mer än fördubblades, till 146 mkr (69). Även orderingången för det andra kvartalet var mycket stark, en ökning med 16 procent jämfört med föregående år.

I vissa områden har tillväxten emellertid hämmats av bristen på kvalificerad arbetskraft. Bravida har som valt att försöka göra något åt detta. Från och med starten på höstterminen samarbetar Bravida med Elektrikergymnasiet i Stockholm. Bravida tar aktiv del i undervisningen och bidrar med kompetens, studiebesök och praktikplatser under utbildningen, men bidrar även med kunskap vid utformning av kursplaner.

Bravida har också, tillsammans med Elektrikergymnasiet, ansökt hos Skolverket om att få starta en vvs-utbildning skräddarsydd efter branschens behov. Skolan ska då bland annat utbilda VVS-montörer med elbehörighet, en utbildning som för närvarande inte finns i gymnasieskolornas ordinarie programutbud. Bravida räknar med att få besked från Skolverket under hösten, och i så fall kan den nya utbildningen inledas till nästa års hösttermen.

Publicerad 10 september 2008

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.