Bränsleceller ger hus el och värme

Med hjälp av gasdrivna bränsleceller kan mindre bostadskomplex försörjas med elektricitet och värme. Tekniken utvecklas i ett EU-projekt där SP deltar.

Grundtanken med projektet är att mindre områden ska producera sin egen el och värme på ett koldioxidsnålt sätt. Energin produceras i Solid Oxide Fuel Cells (SOFC) där biogas omvandlas till elektrisk ström. Omvandlingen sker vid hög temperatur och spillvärmen tas om hand och värmer byggnaderna.
– Konceptet ger ett högt utbyte av primärenergin. När biogas används som bränsle blir resultatet ett lågt koldioxidavtryck på miljön, säger Lars Jacobsson, forskare på SP.
cska användas både för de elektriska näten och värmenäten för en intelligent och optimal styrning. Värmenäten innehåller dessutom även värmelager. För att minska energiförlusterna ska ett nytt högisolerat rör för värmedistributionen tas fram. Dagens integrerade isolerade rör bygger ofta på polyuretanisolering (PUR). Då man har närmat sig gränsen för vad man kan uppnå med PUR-isolering ska nya material med cellstrukturer på nanostorlek, till exempel aerogeler, studeras för att kunna nå kraftigt förbättrade isoleringsegenskaper.
– Det kommer troligen att innebära att man får utveckla nya tillverkningsmetoder av rören, säger Lars Jacobsson.
SP arbetar med utvecklingen av systemen för värmeöverföring och värmelagring samt framtagningen av ett nytt högisolerande rör för värmedistributionen. SP leder också en arbetsgrupp där rörutvecklingsdelen ingår. Tekniken ska demonstreras på tre platser i Europa: Polen, Grekland och Spanien.
Projektet löper över fyra år och har en budget på 115 Mkr. Förutom SP är Chalmers och rörtillverkaren Powerpipe Systems med från Sverige. Totalt deltar 23 organisationer från elva länder.
För mer information, kontakta lars.jacobsson@sp.se, tel 010-516 56 19

 

Relaterad information

 

Arkiv pressmeddelanden

2011

[2011-01-10]

Bränsleceller ger hus el och värme

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Publicerad 11 januari 2011

På nytt jobb

Fredrik Aspe partner på Ebab, har axlat rollen som  vd för Ebab i Stockholm.
Pär Snickar har utsetts till nyckelkundsansvarig för Ouman AB, Göteborg. Han kommer från Regin.
Peter Nöjd har anställts som teknisk säljare på Voltair AB:s Stockholmskontor. Han kommer från Bevent Rasch.
Christian Björkman har utnämnts till försäljningschef för Hansgrohe AB. Han var tidigare projektledare på företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.