Branschoro efter avhopp från Chalmers

Per Fahlén, professor i installationsteknik, lämnar Chalmers efter nio år och går till SP, där han tidigare varit verksam. Avgången oroar branschen. Han blir dock kvar på högskolan som examinator för doktoranderna.

Beskedet att Per Fahlén lämnar sin professorstjänst på Chalmers tas emot med stor oro.
– Det är för sorgligt att inte universitetsvärlden kan se vad som är viktigt och inte viktigt. Han är en av de duktigare, säger Thomas Hallén, teknisk direktör på Akademiska Hus och fortsätter:
– Installationsavdelningen på Chalmers är unik. Avdelningen har lyckats få en bra blandning mellan fysik, fysiska samband, termodynamik och byggnader. Det finns ingen annanstans. Man ska vara medveten om att den 40 procent energi som omsätts i fastighetssektorn är beroende av installationstekniken. Vi måste ha civilingenjörer som kan hantera det, annars blir det galet.

Oro för utbildningen
Liksom Thomas Hallén skrev 17 representanter för fastighets- och installationsbranschen i fjol under ett brev till Chalmers där oro för installationsutbildningen framfördes. Stefan Pettersson, vd för Wikström VVS-Kontroll AB var en av dem. Hans oro kvarstår när nu Per Fahlén avgår:
– I samband med omorganisationer på Chalmers har  installationstekniken blivit styvmoderligt behandlad,  utbildningen har blivit splittrad. Det gäller att göra sin röst hörd och kunna ta för sig vilket inte verkar ha skett när det gäller installationstekniken. Vi får hoppas att efterträdaren till Per Fahlén kan få de styrande att inse hur viktigt det här teknikområdet är, säger han.
Också Berth Olsson, vice vd på Bengt Dahlgren, är bekymrad:
– Chalmers tappar en mycket tung företrädare för installationstekniksektorn, vilket innebär en risk att även tappa det försprång inom detta område som jag tycker att Chalmers har.

”Inte tillfreds”
På frågan varför han lämnar Chalmers när bara två år kvarstår till pension säger Per Fahlén själv:
– Det är väl uppenbart att man då inte är helt tillfreds med situationen, men jag fortsätter ändå inom arbetsområdet.  Jag har hela tiden haft kontakt med SP och upplever den stora satsning som företaget gör inom energieffektivisering i byggnader och värmepumpande tekniker som väldigt spännande. Det är inte lätt att lämna verksamheten vid Installationsteknik på Chalmers, därför känns det bra att ha kvar kontakten med doktoranderna.

Gillar inte utvecklingen
Men han är kritisk till hur Chalmersledningen har behandlat installationstekniken:
– Att jag ändå väljer att säga upp mig beror på en frustration över utvecklingen inom högskolan. Från avdelningsnivå upplever jag ett avstånd till ledningen och att högskolan inte utvecklas i takt med de förändringar som sker när det gäller finansiering av verksamheten. Finansieringen kommer inte längre i form av fasta anslag utan i huvudsak genom konkurrensutsatta externa projekt. Det i sin tur kräver en organisation som är anpassad till hur intäkterna genereras och en debiteringsgrad som närmar sig konsultbranschens krav. Det innebär också att administration och ekonomisystem behöver anpassas i motsvarande grad.
Han visar hur avståndet mellan ledning och verksamhet avspeglar sig i att högskolorna kommit överens med forskningsråden om att 35 procent är en rimlig overheadkostnad, men samtidigt kan det tas ut mer än det dubbla internt i overhead. På väldigt många kurser finns det helt enkelt inga pengar kvar till lärare, hela utbildningspengen går till administration och lokalhyra och själva undervisningen blir i stort sett ideellt arbete, enligt Per Fahlén.

Är kvar till 20 procent
Han tar ett annat exempel på dålig respons och intresse från ledningens sida, är frågan om viktiga nyrekryteringar. Det verkar, enligt Per Fahlén, vara svårt att klara ett anställningsförfarande på mindre än två år.
Vad får din uppsägning för konsekvenser för den avdelning där du arbetar?
– Avsikten är att jag ska vara kvar till 20 procent. Det finns ett intresse både från SP och Chalmers att det ska fungera med examination och handledning även i fortsättningen. I övrigt blir det en tidigareläggning av ett nyrekryteringsbehov som ändå skulle uppstå om två år när jag går i pension.
Per Fahlen övergår till SP i Borås från den 1 september.
Chalmers ledning har hittills inte kommenterat hans avgång. Ser ni det inte som en förlust att han avgår?
– Ja, naturligtvis men vi kommer ju inte att bryta förbindelsen helt, samarbetet med SP kommer att fortsätta så att vi kan klara en övergångsfas här. Vi håller på att diskutera övergångslösningar men vi har inga beslut om detta i dag. Per besitter en unik kompetens som inte kommer att kunna ersättas över en natt. Det är inget lätt arbete att ersätta honom, säger Lennart Vamling, prefekt på institutionen för energi och miljö.
Han medger att kontakterna mellan avdelningen och ledningen inte har varit helt bra:
–  När branschen väckte vissa frågeställningar har vi sett vilken tid det har tagit på högsta ledningsnivå att ge svar. I den hanteringen har det förekommit tydliga brister i kommunikationen mellan Chalmers grundutbildningsledning och verksamheten på basplanet.
Försöker ni göra något åt detta?
– Ja, ledningen av grundutbildningen kommer att förändras. Det kommer bland annat att läggas större ansvar på färre individer.

Av Lars Eriksson, Energi & Miljö nr 6-7/2010 sid 6-7
 

Publicerad 5 juli 2010

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.