Boverket kritiserar jämförelse av byggregler

En finsk studie av byggreglers energikrav i de nordiska länderna gör en för grovt tillyxad jämförelse, menar Boverket som är kritiskt till studien.

Enligt studien, som presenterades i Energi & Miljö nr 8/2013, har svenska byggregler de slappaste energikraven i Norden för nybyggda lägenheter. Därefter kommer Estland, tätt följt av Finland och Norge. Danmark ligger väsentligt bättre till. Men det är mycket tveksamt om jämförelsen är relevant, menar nu svenska Boverket.

Myndighetens främsta kritik handlar om att den finska jämförelsestudien, utförd av professor Jarek Kurnitski vid Tallinns och Aaltos universitet, har använt ingångsvärden från ett gammalt beräkningsverktyg.

Datorprogrammet Enorm från 1980-talet uppdaterades senast år 2002 och har en modell som är anpassad till tidigare byggregler. Det använder även månadsmedelvärden, i stället för timvisa värden som är brukligt i dag.
– Det kan därför ifrågasättas om beräkningarna för Sveriges del är pålitliga, säger Stefan Norrman, energiexpert hos Boverket.

Jarek Kurnitski delar myndighetens oro kring verktyget och dess indata, och han säger att det inte var möjligt att testa verktygets tillförlitlighet.
– Men en månatlig beräkningsmetod är inget problem i sig, så länge vi talar om energiberäkningar av flerbostadshus som är normalt isolerade – vilket var fallet i de svenska husen, säger Jarek Kurnitski.

Han och hans kollegor undersökte också vilka krav som ställs på isolering och lufttäthet i de olika länderna. I simuleringen användes samma indata för belysning, luftflöde, varmvatten, inomhustemperatur och värmeåtervinning i alla länderna. Resultatet visade att svenska u-värden för klimatskalet ligger förhållandevis högt.
– Men i BBR:s avsnitt 9:4 är det inte alls dessa värden som anges, säger Hans-Olof Karlsson Hjorth, enhetschef på Boverket.

Han påpekar också att det är fler krav än strikta u-värden som styr husens energianvändning i Sverige. Krav på inomhustemperatur och värmeåtervinning kan tillkomma och göra att hus isoleras mer, även om inte just u-värdena kräver det.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 11/2013 sidan 9

Publicerad 25 november 2013

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.