Boverket har utrett kommunernas kompetensbehov för byggfrågor

Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen har utretts av Boverket.

Många kommuner har länge haft för lite personal för arbete med byggfrågor inom plan- och bygglagstiftningen. Samtidigt har en ny mer resurskrävande lagstiftning nyligen börjat gälla. Kommuner som mot denna bakgrund behöver och vill anställa personal har nu stora svårigheter att hitta rekryteringsbar kompetens.

På regeringens uppdrag har Boverket kartlagt vilken kompetens som är önskvärd vid handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen och gjort en sammanställning av de utbildningsplatser som finns för att försörja detta kompetensbehov. Boverket har också haft i uppdrag att bedöma hur framtida behov av kompetens kan mötas. I rapporten lämnar Boverket förslag på sådana åtgärder.

Hela rapporten finns här http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2012/Kommunernas-kompetensbehov-for-byggfragor-i-plan–och-bygglagstiftningen/

Källa Boverket

Publicerad 14 december 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.