GEOENERGI | 16 mar 2017

Borrning i vattenskyddsområde tillåts

Det blir ingen prövning i Mark- och Miljööverdomstolen för Hässleholms kommun. Därmed är det fritt fram för de markägare som ansökt om att få anlägga energibrunnar inom kommunens vattenskyddsområde.

Det har gått drygt två år sedan Hässleholms kommun fick ta emot två ansökningar om att få anlägga geoenergi. Båda fastigheterna ligger inom Ignaberga vattenskyddsområde, som är 2 500 hektar stort och bland annat omfattar byn Vinslöv. För vattenskyddsområdet finns föreskrifter som bland annat säger att geoenergi är helt förbjudet inom vissa mindre, inre skyddszoner, och kräver tillstånd från kommunen i yttre skyddszonen, där de båda aktuella fastigheterna ligger. Hässleholms kommun avslog fastighetsägarnas ansökningar för att inte riskera att förorena akvifärerna nere i marken. Därifrån hämtas dricksvatten till över 20 000 människor i kommunen.

Fastighetsägarna vände sig till Länsstyrelsen, som gav dem rätt. Enligt Länsstyrelsen kan man genom att använda bästa möjliga teknik åstadkomma helt täta borrhålsväggar, så att vare sig ytvatten eller eventuella läckage från geoenergianläggningen skulle kunna skada akvifären. Kommunen överklagade då till Mark- och Miljödomstolen, som även den gav fastighetsägarna rätt.

Slutligen överklagade kommunen till Mark- och Miljööverdomstolen, som nu har meddelat att man inte tänker ta upp fallet. Därmed har kommunen förlorat och markägarna får möjlighet att installera bergvärme.

Ingar Lindholm

Publicerad 16 mars 2017

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.