Ombyggnad | 12 feb

Biomedicinskt centrum ska bli mer energieffektivt

Akademiska Hus håller på med en stor renovering av Biomedicinskt centrum vid Uppsala universitet som är fastighetsbolagets största byggnad i Uppsala. Stort fokus ligger på att energieffektivisera de 105 000 kvadratmetrarna.

Biomedicinskt centrum ska bli mer energieffektivt
Biomedicinskt centrum vid Uppsala universitet genomgår en modernisering med stort fokus på energieffektivisering. Med sina 105 000 kvadratmeter är det Akademiska Hus största byggnad i Uppsala. Foto: Johan Wahlgren

Biomedicinskt centrum, BMC, ligger i de södra delarna av centrala Uppsala och byggdes i etapper från slutet av 1960-talet fram till 1985. Byggnaden har sedan dess försetts med flera tillbyggnader och består idag av över 105 000 kvadratmeter som till övervägande del innehåller laboratorie- och undervisningslokaler med tillhörande kontor och studentytor. Här är cirka 1 500 medarbetare och 4 500 studenter verksamma.

– Tillsammans med Uppsala universitet vill vi försäkra oss om att den fysiska miljön kommer att hålla hög kvalitet i många år, och att BMC fortsätter att vara ett attraktivt campus. En stor del av arbetet går ut på att göra byggnaden än mer energieffektiv, något som är av största vikt för oss och vårt mål att bli klimatneutrala, säger Ali Ranji, projektdirektör på Akademiska Hus.

En laboratoriebyggnad som BMC har höga ventilationsflöden och ventileras dygnet runt för att upprätthålla rätt nivåer. En luftflödesoptimering har gjorts som syftar till att minska ventilationens ”stand by-förluster” när lokalerna inte används under nätter och helger.

Andra energieffektiviseringsåtgärder är ny beläggning och isolering av yttertaken. Taken förses även med solceller och totalt installeras nästan 1 200 paneler som årligen beräknas producera 440 000 kWh hållbar el.

Med dessa satsningar kommer BMC att fortsätta att vara ett landmärke inom life science och vi kommer kunna bedriva spjutspetsforskning och högkvalitativ utbildning även i framtiden

BMC har idag ungefär 10 000 fönster som är närmare 40 år gamla och därmed behöver förbättras för ökad energiprestanda och inomhuskomfort. I stället för att byta till nya fönster har Akademiska Hus valt en metod där de gamla fönstren behålls men kompletteras med extra energiglas, i de fall där detta saknas.

Sammantaget bidrar alla energioptimeringar som görs i BMC till att behovet av fjärrvärme kan minska med nära 3,2 GWh per år.

– BMC är sedan starten för drygt 50 år sedan en av de största anläggningarna för biomedicinsk forskning i Europa. Jag tycker det är ytterst lovvärt att Akademiska Hus och Uppsala universitet nu gemensamt satsar på att uppgradera denna unika byggnad i stället för att bygga nytt, inte minst ur hållbarhets- och förnybarhetsperspektiv. Med dessa satsningar kommer BMC att fortsätta att vara ett landmärke inom life science och vi kommer kunna bedriva spjutspetsforskning och högkvalitativ utbildning även i framtiden, säger Pontus Aspenström, föreståndare vid Biomedicinskt centrum.

Arbetet med att utveckla och modernisera BMC pågår och väntas vara klart i slutet av 2024.

Källa: Akademiska hus

Publicerad 12 februari 2024

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.