Prisad | 27 apr 2023

Biobaserad fjärrvärme gav pris

I Sundborn har utbyggnad av biobaserad fjärrvärme ersatt värmepumpar och förser ny bostadsbebyggelse med värme. Kenneth Ahlström belönas nu med Jan Häckners bioenergistipendium som idégivare, initiativtagare och eldsjäl, förutsättningar till att genomföra projektet.

Biobaserad fjärrvärme gav pris
På bild från vänster: Pontus Friberg, Kenneth Ahlström och Cecilia Häckner. Foto: Svebio

Genom projektet minskas effektbehov och elanvändning, samtidigt som Kopparstaden visar att biobaserad fjärrvärme är konkurrenskraftigt i mindre orter. Elbehovet minskas från 400 000 kWh/år till 9 000 kWh/år.

Investeringskostnaden är ungefär densamma som för nya värmepumpar, men valet av biobaserad fjärrvärme ger en mer förutsägbar driftsekonomi och tryggare värmeförsörjning. Anläggningen togs i drift under våren 2022.

– Jag är väldigt glad över detta pris och vill lyfta fram det samarbete som vi har haft med lokala aktörer som Falu Energi & Vatten och Falu kommuns fastighetsförvaltning. Jag är också glad för våra hyresgäster som har fått en lägre energikostnad när de bytt från el till närvärme med pellets, säger Kenneth Ahlström, miljö- och energichef på Kopparstaden, Falu kommuns bostadsbolag.

Jan Häckners Bioenergistipendium delas ut sedan 1996 till personer som har gjort framstående insatser som gör skillnad för utvecklingen inom bioenergiområdet. Stipendiet är på 10 000 kronor.

Förutom Kenneth Ahlström får även Pontus Friberg, styrelseordförande, Pyrocell stipendiet.

Källa: Svebio

Publicerad 27 april 2023

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.