Belysningskrav kan spara miljoner åt offentlig sektor

Nu släpps nya kriteriedokument för inomhusbelysning som kan användas för att ställa miljökrav vid upphandling av belysningsprodukter, -entreprenader och -planering.

 

Möjligheterna att minska elanvändningen genom utbyte av belysningssystem är mycket stora. I en riksomfattande studie som gjorts av Energimyndigheten framgår att den offentliga sektorn har mycket föråldrade belysningssystem, säger Annie Stålberg, projektledare för expertgruppen som arbetat fram kriterierna under ledning av Miljöstyrningsrådet.

Här finns stora besparingspotentialen i rena kronor. Om Sveriges skolor skulle byta ut all gammal belysning skulle man spara totalt nära 350 miljoner kronor per år. Det motsvarar 1 029 förskollärare eller 38 miljoner skolluncher under ett år. Om liknande investeringar skulle göras i vårdlokaler skulle man spara 252 miljoner kronor. Dessa pengar skulle räcka till att bekosta 600 sjuksköterskor, 250 distriktsläkare eller 3 600 höftledsoperationer per år.

Byte av alla offentliga belysningssystem skulle motsvara en femtedel av den minskning Sverige bör göra för att nå regeringens klimatmål inför 2020.

”Dagens utbytestakt är låg – det tar minst 20 år innan hela besparingspotentialen har utnyttjats. Fler upphandlare behöver ställa krav för att minska kostnaderna och energianvändningen långsiktigt”, säger Annie Stålberg.

Kraven gäller ämnen i produkterna, energieffektivitet och livscykelkostnader (LCC). De följer de regleringar som finns, exempelvis ekodesign, men går längre än lagen.

När belysningen byts är det viktigt att ställa miljökrav på de nya belysningsprodukterna och då kan Miljöstyrningsrådets kriteriedokument för belysningsprodukter användas. Men det är också viktigt att ställa krav när en entreprenör eller en belysningsplanerare anlitas, detta säkerställs genom att använda kriteriedokumenten för belysningsentreprenad och -planering.

Som komplement till kriteriedokumenten publiceras även förslag på verifikat och en vägledning för miljöanpassad inomhusbelysning som ger en helhetssyn över området.

I Sverige ändrades skrivningen i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) från 1 juli 2010 till att man ”bör” beakta miljö- och sociala aspekter vid offentlig upphandling.

För mer information, kontakta Annie Stålberg, projektledare på Miljöstyrningsrådet, tfn 08 7006697 eller Susanne Lång, kommunikationsansvarig på Miljöstyrningsrådet, tfn 08 7006697.

Om Miljöstyrningsrådet

Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar offentlig upphandling och ger stöd till offentliga sektorn att miljöanpassa sina inköp. Miljöstyrningsrådet utvecklar och tillhandahåller även miljöledningssystem (EMAS) och internationellt jämförbar produktrelaterad miljö- och klimatinformation (EPD®systemet).
 

Publicerad 11 februari 2011

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.