Övervakningssystem | 24 jan 2018

Bättre övervakningssystem minskar energinota

Det kommunala fastighetsbolaget Sisab i Stockholm har nära nog halverat antalet fel och samtidigt minskat energianvändningen. Ett system som tydligt visar vilka system som behöver åtgärdas, fler mätpunkter och aktiv övervakning av bland annat energiflöden ligger bakom framgången.

Under kontorstid sitter ett antal driftledare – precis som i vilken driftcentral som helst – och tittar på driftbilder. Det är bara det att de är en del av kontorslandskapet hos fastighetsbolaget Sisab och det som syns på skärmarna är de 600 skolor och förskolor bolaget ska sköta. Sedan några år har driftorgansationen fått nya digitala övervakningssystem vilket medfört att man har minskat energianvändningen, men också antalet larm på grund av att någon teknisk del gått sönder.

– Det handlar mer om ett arbetssätt och mindre om prylarna för att bli bättre, konstaterar driftchefen Niklas Dalgrip, där vi står och tittar på hur driftbilderna ritas upp på skärmarna.

Satsningen påbörjades för fem år sedan då det beslutades att genom en energiplan årligen investera 25 miljoner kronor för att göra energisparåtgärder. Fram till i dag har man investerat 100 miljoner och sparat 190 miljoner kronor.

– Det började 2012 med att man konstaterade att arbetet med energisparmålen behövde förändras, ny energiplan och nytt arbetssätt tas fram. En viktig del är infrastrukturen, det fibernät Stockholms stad har för att koppla upp skolorna till oss. En annan viktig del är vilka vi ska samarbeta med, vilka kommunikationsprotokoll som ska användas och liknande, säger Niklas Dalgrip.

Läs hela artikeln i Energi & miljö nr 1 2018.

Publicerad 24 januari 2018

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.