Bättre koll på slottsdriften

Snart kan slottsägare slippa fuktiga och ruggiga slottssalar, utan att för den skull behöva lägga alla sparpengar på uppvärmning. Ett nytt styrsystem för inomhusklimat prövas nu på Gunnebo slott.

Textilier som möglar och annan inredning som blir förstörd av fukt och kyla. Snart kan det vara ett minne blott i svenska slott och herresäten, utan att ägarna får skyhöga värmekostnader. Hjälpen erbjuds i ett nytt styrsystem för inomhusklimat som utvecklats av Göteborgsföretaget Jeff Electronics.
– Vi har upplevt att det finns ett jätteintresse för att lösa det här problemet med uppvärmningen av slott. Det handlar om att spara och bevara. Om vi vill att kulturarvet ska finnas kvar om 50 år måste vi tänka ett steg längre redan nu, säger företagets vd Jan Lindberg.

Nyligen installerades styrsystemet CC K-märkt i Gunnebo slott i Mölndal utanför Göteborg. Slottet byggdes som sommarvilla åt den mycket förmögne köpmannen John Hall och stod färdigt 1796.
I slottet finns nu 17 givare som känner av värme, luftfuktighet och koldioxidhalt i de olika rummen. Målet är att kunna ha slottet öppet för besökare året om, vilket tidigare har varit svårt.
– Det här slottet kommer även att behöva en tilläggsvärmekälla, till exempel en luft-luft-värmepump. I dag får de sätta in byggfläktar när det är som kallast, och det är ju ingen bra lösning i längden, säger Jan Lindberg.

Klimatsystem i kyrkor
Jeff Electronics levererar sedan tidigare ett liknande klimatsystem kallat CC Kyrka, som finns installerat i cirka 200 svenska kyrkor. CC K-märkt är en vidareutveckling av CC Kyrka, främst i form av ny mjukvara. Hårdvaran är fortfarande ett elskåp. Båda systemen är webbaserade, vilket gör att användaren kan styra systemet från sin dator.

Enligt Jeff Electronics beräkningar går det att göra en energibesparing på 35 till 40 procent bara genom att installera styrsystemet. CC K-märkt fungerar med alla typer av värmekällor, såväl el som fjärrvärme, värmepumpar och bergvärme. Besparingen uppnås genom att värmen styrs utifrån behovet. När ingen vistas i slottet räcker det kanske med 12 grader inomhus. Samtidigt kontrollerar givarna luftfuktigheten och kan öka värmen om det behövs.

I mitten av september påbörjade SP en utvärdering av systemet i Gunnebo. Under två till tre veckor får CC K-märkt styra klimatet automatiskt. Därefter styrs klimatet manuellt, som tidigare, under lika lång tid. Mätdata ska sedan jämföras och analyseras och resultatet kommer att presenteras i en rapport i februari/mars nästa år.

Marie Granmar, Energi & Miljö nr 9/12 sid 14

Publicerad 19 september 2012

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.