innovation | 23 jan 2023

Balanserade energiströmmar sänkte behovet med 60 procent

Med hjälp av E.on Ectogrid har behovet av externt tillförd energi på Medicon Village i Lund minskat med över 60 procent, genom att dela och balansera energiströmmar mellan byggnader. – Vi ser att behovet av tillförd energi till vår Science Park kraftigt minskar, och vi är på väg att nå ett av våra viktiga delmål i vår hållbarhetsstrategi, säger Erik Jagesten, vd för MediconVillage Fastigheter AB.

Balanserade energiströmmar sänkte behovet med 60 procent
E.ON ectogrid™ använder en ackumulatortank för att passivt balansera nivåerna av varmt och kallt vatten i systemet. Foto: E.on

E.on Ectogrid gör det möjligt att balansera byggnaders olika behov av värme och kyla mot varandra. En ackumulatortank används för att passivt balansera nivåerna av varmt och kallt vatten i systemet. Under 2022, har Ectogrid levererat drygt 10 GWh värme och kyla vilket utgör största andelen av det totala behovet. Verkningsgraden för hela systemet har kontinuerligt förbättrats vilket medför väsentligt minskad användning av extern energi, mer än 60 procent. Energieffektiviseringen realiseras genom att energi delas och balanseras mellan de anslutna byggnaderna, vilket reducerar andelen externt tillförd energi till systemet.

– E.on Ectogrid uppvisar en klart lägre energiåtgång jämfört med fristående lokala värme- och kyla-lösningar. Balanserade energiflöden där man styr temperaturen i nätet, till skillnad från traditionella lågtemperaturnät som ofta blandar flöden av olika temperatur, medför högre effektivitet samt flexibilitetsmöjligheter på elsidan än flöden i en fristående värme- och kylalösning säger Kamilla Björkman, ansvarig för innovationens utveckling på E.on.

När de första byggnaderna anslöts på MediconVillage var den primära målsättningen att uppnå en bra grundnivå genom att optimera balanseringen av energiströmmar på nätet och styra nättemperaturerna. Efterhand har styrning av nättemperaturerna optimerats med lägre temperaturer som resultat och kontrollalgoritmerna har utvecklats för att, så effektivt som möjligt, använda hela systemet som ett gigantiskt termiskt batteri.

– Fokus ligger nu på att vidareutveckla E.on Ectogrid med smarta algoritmer som förbättrad temperaturreglering, förladdning av ackumulator, prognostisering av behovet och optimering av byggnadernas effektuttag i kombination med ökad egenproduktion av el via exempelvis solceller och batteri. Dessutom genomförs tester på MediconVillage där systemet tar hänsyn till elpriser för att styra ned byggnadens effektbehov vid pristoppar, det tror vi kommer vara viktigt i rådande omvärldsläge, fortsätter Kamilla Björkman.

Källa: E.on

Publicerad 23 januari 2023

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.