AVLOPPSVÄRMEVÄXLING | 17 jun 2020

Avloppsvärme på gång i lokaler

Avloppsvärme på gång i lokaler
Josep Termens och Maria Haegermark ska utreda avloppsvärmeväxlare i lokalsektorn.

Kan lokalsektorn också bli intresserad av avloppsvärmetekniken? Det ska undersökas i en förstudie inom Belok.

Intresset för att återvinna värme via avloppsvärmeväxlare i flerbostadshus har varit stort och ett antal projekt har genomförts. Nu riktas blickarna mot lokalfastigheter som använder stora mängder varmvatten (till exempel restauranger, skolkök, vårdlokaler och badhus).

I ett par tidigare utredningar har Belok (Energimyndighetens beställargrupp lokaler) låtit undersöka funktionen hos två olika typer av värmeväxlare. Båda studierna visade på god funktion hos värmeåtervinningen även om den i båda fallen kunnat vara bättre.

En ny förstudie syftar till att undersöka förutsättningar och intresse hos fastighetsägare och leverantörer för en teknikupphandling av avloppsvärmväxlare. Projektet genomförs av Josep Termens och Maria Haegermark, båda hos CIT Energy Management.

– Vi har börjat prata med lokalfastighetsägare för att fånga upp deras behov. Vi pratar dels med dem som har installerat avloppsvärmeväxlare, dels med dem som har funderat på att installera och vill veta mer om tekniken. Sedan kommer vi också att prata med leverantörer, berättar Josep Termens.

– Vi följer två spår. Det ena är avloppsvärmeväxlare som kan användas i lokaler såsom vårdlokaler, hotell och badhus och det andra är värmeväxling i kombination med fettavskiljare för användning i storkök och restauranger.

– Generellt verkar erfarenheterna bland lokalfastighetsägare vara väldigt begränsade och osäkerheterna stora. Vissa har testat avloppsvärmeväxlare på 1980–90-talen som då var ny teknik. Men dessa var kanske inte alltid så jättebra och man fick dåliga erfarenheter på grund av igensättning.

Enligt Josep Termens kan teknikutveckling av fettavskiljare i kombination med värmeväxlare ha stor potential.

– Eftersom alla restauranger och storkök måste ha en fettavskiljare, kan man passa på att kombinera det med ett återvinningssystem, såsom en slinga runt fettavskiljaren. Merkostnaden för ett återvinningssystem blir då inte så stor. Men det är få leverantörer som har sådana lösningar, i dag finns det två eller tre stycken.

Den bedömning Josep Termens gör är att temperaturen i en fettavskiljare kan uppgå till 30–40 °C, men det kan variera från fall till fall och det behövs göras mätningar.

– Den stora fördelen med värmeåtervinning i lokaler som använder stora mängder varmvatten, såsom storkök, jämfört med bostäder är att värmeanvändningen är jämnare (bostäder har stora toppar på morgonen och kvällen).

Den förstudie som nu genomförs kommer att bli klar efter sommaren.

– Då är tanken att samla de fastighetsägare som är intresserade av att gå vidare med en teknikupphandling eller en tekniktävling.

Text: Mark Kretz Foto: CIT Energy Management 

Publicerad 17 juni 2020

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.