Värmeåtervinning | 28 jun 2023

Återvinner hälften av varmvattensenergin

Avloppsvattnet från de 305 studentlägenheterna i Einar Mattssons fastighet Forskningen 2 på KTH samlas in i en spillvattenbrunn. Därifrån pumpas det genom en så kallad spillvattenvärmeväxlare som överför värmeenergin och vidare till värmepumparna där värmen återvinns. Detta är del av ett forskningsprojekt om att optimera återvinning av värmeenergi från allt avloppsvatten.

Återvinner hälften av varmvattensenergin
Det händer mycket i Einar Mattssons fastighet Forskningen 2 på KTH. Flera forskningsprojekt pågår just nu på KTH Live-In Lab med den gemensamma nämnaren – att återvinna energi. Nästa forskningsprojekt som satts igång handlar om att optimera återvinning av värmeenergi från allt avloppsvatten. Foto: Einar Mattsson

Under våren byggdes den befintliga anläggningen om med hjälp av fastighetsunderhålls-gruppen i bolaget Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB. Förutom huvudmålet att plocka ut mer värme så var också ett viktigt syfte att anpassa systemet för att enklare kunna förvalta det. Därför är spillvattenbrunnens sil nu formad som en metallkorg som gör det enklare att göra rent. Plus att silen också samlar upp större föremål som annars riskerar att fastna i pumpen och orsaka driftstopp i hela systemet.

Enkelt förklarat fungerar tekniken enligt följande:

  • Avloppsvattnet från de 305 lägenheterna samlas in i en spillvattenbrunn i en av de tre byggnaderna.
  • Därifrån pumpas det cirka 20-gradiga avloppsvattnet genom en så kallad spillvattenvärmeväxlare som överför värmeenergin, genom att vattnet pumpas runt i rör och överför värmen till de omlindade köldbärarsystemen innehållande en särskild bioetanolblandning.
  • Blandningen pumpas sedan till värmepumparna där värmen återvinns, när värmepumparna inte är i drift pumpas blandningen ner och värmer upp de 12 bergvärmehålen vars djup är mellan 100-350 meter.

– Då kan vi under den kallare årstiden hämta upp mer värme från borrhålen och även hämta betydligt mer värme från avloppsvattnet jämfört med tidigare systemlösning där värmen användes till att förvärma varmvatten, detta ger en effektivare drift av värmepumpen, berättar Mikael Dimadis, projektledare på Einar Mattsson.

– Nu när den nya anläggningen är i drift ser vi fram emot att få följa och utvärdera systemet månadsvis i projektgruppen. Tillsammans med både forskningen och förvaltningen ska vi nu analysera och optimera systemet. Lärdomarna tar vi med oss till befintliga system i våra fastigheter och till framtida bostadsbyggnadsprojekt, fortsätter Mikael Dimadis.

Jörgen Wallin är forskare på KTH inom energiteknik med fokus på energieffektivitet i befintliga byggnader och energisystem. Han har gjort en analys av det tidigare systemet, då energi överfördes från spillvattenvärmeväxlaren till att förvärma allt kallvatten:

– Enligt mina beräkningar ska ombyggnaden av det tidigare systemet nu leda till att det går att öka återvinningen med uppemot 25 procent från dagens cirka 150 000 kWh/år till uppemot 190 000 kWh. Det motsvarar en återvinning på cirka 50 procent av all energi till varmvatten för uppvärmning och tappvarmvatten, säger han.

 

Källa: Einar Mattsson

Publicerad 28 juni 2023

På nytt jobb

Lars Pellmark har utsetts till specialist teknisk förvaltning hos Jernhusen AB, Stockholm. Han kommer från Skandia fas­tigheter.
Bengt Bäckström har anställts som teknisk säljare på Hallströms verkstäder AB, Nälden. Han kommer från Fläktgroup.
 Sofie Bjurling har utnämnts till produktchef för varumärket Pneumatex hos IMI Hydronic Engineering AB. Hon var tidigare kundvårdsspecialist på företaget. Lena Särehag Bellwood har utsetts till produktchef för varumärkena TA och Heimeier. Hon kommer närmast från Protek där hon var projektledare.
 Deniz Kalkan har anställts som sprinklerkonstruktör hos Intec. Han har tidigare arbetat som vvs-konstruktör på Technoresolut och Sweco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.