SÄKRARE | 6 apr 2020

Äntligen är vvs med i Arkitektens handbok

Äntligen är vvs med i Arkitektens handbok
Nu kan många nödlösningar och ibland felaktiga installationer undvikas, menar Fredrik Runius, med anledning av att Arkitektens handbok nu publiceras med ett kapitel om installationer.

I nästa utgåva av Arkitektens handbok, som lanserades i början av februari, finns för första gången ett kapitel om plats för installationer med.

VVS-installatörer råkar ofta ut för problemet att det inte finns plats för att göra optimala installationer. Följden blir nödlösningar, ibland till och med undantag från branschreglerna. Tyvärr händer det alltför ofta även i nybyggnationer. – Det här är ett stort steg mot bättre och säkrare vvsinstallationer, säger Fredrik Runius, teknikansvarig på Säker Vatten. – Genom att arkitekterna nu kan ta reda på hur mycket utrymme som behövs kan de planera för vvs-installationer och rita in plats för installationer i tidiga skeden. Då kan många nödlösningar och ibland felaktiga installationer undvikas, menar han.

Arbetet med innehållet i Arkitektens handbok är väl förankrat. Det startade med SBUF-projektet Arkitektens hjälpmedel, som omfattade framtagande av hjälpmedel för att arkitekter i ett tidigt skede ska kunna utforma våtrum och schakt så att tappvatteninstallationer kan utföras på ett korrekt sätt.
– Vi är väldigt glada att få in information om säkra vatteninstallationer och den plats som krävs i Arkitektens handbok, menar Fredrik Runius.
– Det är ett stort steg mot färre vattenskador och minskad risk för bakterietillväxt i installationer. På hemsidan sakervatten.se under ”Bygga Rätt” ges exempel på väggtyper som anger minimimått för installationer. För att ytterligare underlätta för arkitekter har Säker Vatten tagit fram typbadrum. Arkitektens handbok ges ut av Studentlitteratur.

Text: Peter Olofsson Foto: Carola Runius

Publicerad 6 april 2020

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.