Annorlunda klimatlösning på Opalen

Kanske finns en de tjusigaste utsikterna i Göteborg från det platta taket på hotell Opalen, mitt i staden. Där finns också en mycket ovanlig klimatlösning monterad, som förser hotellets fem översta våningar med kyla och värme.

Om man tar sig en smal metalltrappa upp från den högsta våningen till taket på hotell Opalen får man en fantastisk vy över centrala Göteborg.
Nu ska sägas att vem som helst inte släpps upp på taket – det är inte någon allmän plats – utan de som får befinna sig på taket är driftpersonal. De besöker taket för att sköta fem uteluftvärmepumpar med en sammanlagd effekt på 250 kW som står för värme och kyla för de fem översta våningarna via ventilationssystemet. Till det kommer två vanliga uteluftvärmepumpar, som förser hotellrummens ventilationsaggregat med värme och kyla, med en värme- och kyleffekt på 65 kW respektive 55 kW. De fem översta våningarna byggdes på det befintliga hotellet för några år sedan.
Idén till att använda uteluftvärmepumpar kommer sig av att vvs-konsulten Andersson & Hultmark innan detta projekt hade föreslagit en motsvarande lösning vid ombyggnaden av Posthuset vid centralstationen Göteborg, när detta skulle byggas om till hotell. Idéerna kring denna tekniska lösning kom aldrig till stånd för Posthusets del, eftersom entreprenören valde en mer konventionell lösning. Men ägaren av hotell Opalen, KB Opalus, tänkte annorlunda när man skulle bygga ut det anrika hotellet med 120 nya hotellrum.

Fyra lösningar
Håkan Elfström är arbetande styrelseordförande hos Anderson & Hultmark. Han berättar att man gjort ekonomiska och tekniska analyser av fyra olika system för klimatisering:
– City-Multilösning från Mitsubishi där fördelarna är hög värme och kyleffekter för snabb klimatpåverkan, energivinster genom värmepumpdrift samt enkelt monterade köldmediesystem. Nackdelar är fler servicepunkter, utomhusplacerade aggregat samt filterrengöring
– System med joniserad luft, tillförd via takplacerade don, där tilluften trycks ner genom donet som är försett med mycket små hål. Tekniken används på kontinenten, men är ovanlig i Sverige. Fördelarna är energivinster genom återluftdrift, minskning av luktämnen och partiklar tack vare joniseringen samt dragfri inblåsning. Nackdelarna är igensättning av tilluftsdonet, oklar lagstiftning kring återluft samt att man inte kan använda fjärrkyla. Till systemet hör att rummet behöver radiator
– Tilluftsbaffel och radiator har fördelen att vara enkelt, medan nackdelarna bedömdes vara att kylelementen måste rengöras, att man får en begränsad kyleffekt samt att kyleffekten blir låg vid hög fuktighet
– Fläktluftkylare och värmare har fördelarna att ge hög värme- och kyla för snabb klimatisering, medan nackdelarna är fler servicepunkter och filterrengöring i hotellrummen.

Lade till radiatorer
Av dessa fyra förslag valdes City-Multilösningen med tillägg för radiatorer under hotellrummens stora fönsterareor, på grund av en 15 procent lägre totalkostnad jämfört med närmaste konkurrent. City-Multi är ett aggregat som arbetar med direktexpansion för att producera kyla och värme för komfortbehov. Enkelt uttryckt kan man säga att systemet utmärks av att om ett rum behöver mer värme kommer den till viss del från värmeöverskottet som man tagit från rum som kyls och vice versa. Det hela sker i en växlare, som är centralt placerad.
I fallet med Opalen valde fastigetsägaren att inte använda direktexpansionsmöjligheten fullt ut. Man ville enligt Håkan Elfström hålla nere köldmediemängden, vilket gjorde att hotellet har en hybridvariant. För rumsuppvärmning står ett vattenburet system, för klimatisering takplacerade don.

Tio växlare
Mellan direktexpansionssystemet och det vattenburna systemet finns tio växlare för kyla och tio små värmepumpar (så kallade boostrar). De senare används för att kompensera temperaturförlusten i växlingen mellan köldmedie- och vattensystemen och höja värmen från 40 till 60 grader. Detta minskar naturligtvis den totala verkningsgraden, men enligt Håkan Elfström har det ändå inte någon avgörande betydelse.
– Det finns ju fördelar med ett vattenburet system, i det att det är enklare att hänga på en radiator där så behövs, vilket är besvärligare i direktexpansionssystemet. Det är också en stor kostnadsskillnad mellan rumsenheterna – en radiator kostar sådär 500 kronor i inköp, medan en rumsmodul för direktexpansionssystemet kostar sådär 15 000 kronor.
Man har en kall och en varm sida för det vattenburna systemet, där den kalla sidan ger kyla till rummen och den varma värme. Sidorna har varsin ackumulatortank på en halv kubikmeter, som används för att buffra kyla respektive värme. 

En installationsvåning blev två
De fem översta våningarna särskiljer sig från det övriga hotellet utseendemässigt, eftersom fasaden längst upp är mer glasbeklädd.
Innan påbyggnaden fanns ett installationsutrymme på vinden med alla åtta ventilationsaggregaten, vilket också konstruerats av Andersson & Hultmark och som bara hade några år på nacken när tillbyggnaden började. Dessa behölls och för de fem översta våningarna har tilluftskanaler dragits från detta utrymme.
– Taket innan tillbyggnaden var full av avluftshuvar, frånluftskanaler och tilluftskanaler. För att få plats med dessa funktioner skapades ytterligare en låg våning, ovanför det befintliga installationsutrymmet och under den första av de nya våningarna. I denna har vi all kanalisation från aggregaten. Tilluften tas via uteluftdon i fasad, säger Håkan Elfström.
Frånluftskanalerna har dragits ihop i nya schakt genom de fem nya våningarna så att avluften mynnar över tak.

Fjärrvärme
Värmepumparna förser dock inte de nya våningarna med tappvarmvatten. För detta har vvc-systemet i den äldre delen av huset byggts på för rummen i de översta fem våningarna.
– Man hade ett tillräckligt stort abonnemang och kundcentral vilket gjorde att det inte blev någon merkostnad, förutom installationskostnaderna, säger Håkan Elfström.
De tre säsonger som installationerna gått har visat att energianvändningen per kvadratmeter i de fem översta våningarna är mycket lägre än i de nedre regionerna av huset. I de nedre delarna är energianvändningen per kvadratmeter cirka 150 kWh per år, i de övre strax under 50 kWh per år.

Text Mark Kretz, Energi & Miljö nr 6/7 2013 sidan 28-31

 • FAKTA: Tillbyggnaden av Opalen
  Byggherre: KB Opalus
  Byggentreprenör: PEAB
  Kyl – och vvs-konsult: Andersson & Hultmark
  Elkonsult: Rejlers
  VVS-installatör: Svenssons Rör AB
  Ventilationsinstallatör: Bravida
  Kylinstallatör: Expertkyl
  Styrinstallatör: Siemens

 

Publicerad 17 juni 2013

På nytt jobb

Magnus Stockhaus har anställts som försäljningsingenjör på Danfoss Climate Solutions i Oskarshamn. Han kommer från Rawplug. Tomas Sandberg har anställts som försäljningsingenjör i Stockholm. Han kommer från annan bransch. Thomas Eriksson har anställts som säljare inom fjärrvärme/fjärrkyla och energioptimering i Stockholm. Han kommer från Grundfos. Alexandra Tilander har anställts som teknisk supportingenjör i Göteborg. Hon kommer från Frico. Ludvig Lundh har anställts som säljare i Stockholm. Han kommer från Elektroskandia.
Sven Carlsson har utsetts till vd för Höganäs energi AB. Han kommer från Hässleholms miljö.
Maria Bard har utnämnts till teamleader i kombination med product manager hos Esbe AB, Reftele. Joi Elebo och Per-Johan Brodén har utnämnts till product managers.
Mari Nilsson har utsetts till vd och koncernchef för Infjärdens värme AB. Hon kommer från Adecco.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.