”Analytisk dimensionering borde kallas modellbaserad”

Begreppet analytisk dimensionering kan leda tankarna fel. Det anser professor Lars Jensen vid Lunds Universitet, som utvecklat ett flertal modeller för brandsimulering och ventilation.

Sedan många år har byggherren kunnat välja mellan förenklad dimensionering och så kallad analytisk dimensionering. Med förenklad dimensionering menas i all enkelhet att brandskyddet utförs exakt som det står i Boverkets olika rapporter och vad som framgår av BBR. Det finns inget utrymme för egen tolkning. För att genomföra mer än två tekniska byten krävs verifiering med analytisk dimensionering.
Det sistnämnda bygger på att den som utformar brandskyddet är så pass insatt att denne kan göra korrekta beräkningar samt att dessa ska varieras så att samhällets krav på brand- och utrymningssäkerhet uppfylls.

Inte nöjd med begreppet
En som arbetat mycket med analytisk dimensionering är professor Lars Jensen vid avdelningen för Installationsteknik vid Lunds universitet. Han är till att börja med inte helt nöjd med begreppet analytisk dimensionering, som han menar kan skrämma bort intresserade.
– Jag ser det snarare som att man med hjälp av fysikaliska lagar kan ställa upp olika modeller som hindrar brandspridning via ventilationssystemet. Ordet analytisk kanske man ska undvika och istället använda modellbaserad dimensionering, eftersom det hela handlar om enkla modeller.
Det kan exempelvis handla om modeller för en brand, ett kanalsystem eller en byggnads läckage.
Täta hus är ett ganska nytt fenomen i och med ökad användning av passivhusteknik.
– I passivhus sägs tätheten vara högre än i normalt byggda hus. Det har faktiskt hänt att brand inträffat i väldigt täta hus, men inte spridits vidare, eftersom syret tagit slut, och elden dött ut själv.
– Något som ingen undersökt närmare är frågan när fönster går sönder i dag. Med treglasfönster kan ju både det innersta och mittenrutan spricka, utan att ytterrutan går sönder. Den längre tid som det tar för ett treglasfönster att gå sönder, jämfört med ett- eller tvåglasfönster har ju påverkan på branden och eventuell brandgasspridning.
Nya krav – nya möjligheter
De allmänna råden i BBR:s förändrade brandkapitel tillåter en viss, mycket liten brandgasspridning mellan brandceller. I de äldre brandbestämmelserna var andelen brandgaser som fick spridas mellan brandceller i bostäder noll.

I exempelvis ett sovrum är högsta tillåtna andel 0,01, medan i andra lokaler, som kontor, är den tillåtna inblandningskoncentrationen 0,05. Det ger möjlighet för nya tekniska lösningar som exempelvis tilluftssystem utan brandspjäll.
– Redan på 1970-talet visades i försök i USA att med en enprocentig inblandning av brandgaser var sikten 10 till 20 meter, vilket är tillräckligt för att sätta sig i säkerhet och inte skadas av gasen.
– Med en fördelningslåda på tilluften för samtliga lägenheter kan exempelvis en brand i en lägenhet klaras av med fläktar i drift, eftersom röken späds ut i alla lägenheter, och då kan man få ner spridningen till en hundradel.

En lösning som i en del fall kan klara spridningskravet är att tillföra luften i golvnivå, eller strax över golvet.
– Rökgaserna lägger sig vid taket och när gaserna närmar sig golvet är det troligt att det inte kommer att brinna mer, då är syret slut. Spridningen av brandgaser blir liten jämfört med takplacerade don.
Han hänvisar också till ett brandförsök som gjordes hos Försvarets Forskningsinstitut, där man testade tekniken med brand i ett tätt rum, där tilluften skedde via en kanal nära golvet.
– Det tog inte lång tid innan luften tog slut inne i rummet och branden släcktes av sig själv. Det blev knappast någon spridning av brandgaserna, det som pressades ut först var faktiskt den rena luften under brandgaslagret.
 
Konserverade dumheter
Lars Jensen är inte helt förtjust i alla standarder som hänvisas till i BBR:s brandkapitel.
– Utvecklingen går åt ett farligt håll, med alltmer hänvisande till standarder. Jag brukar säga att det i en del fall kan vara konserverade dumheter. Det är klart att det är enkelt att använda, men å andra sidan dyrt för konsulterna, när en standard delas upp i flera delar med en hög kostnad för varje del. 

Mark Kretz, Energi & Miljö nr 12/2011 sid 36-37

  • Fakta Analytisk dimensionering
    Analytisk dimensionering av ventilationstekniskt brandskydd kan enligt Boverket ske med följande metoder:

    – Säkerställd flödeskontroll vid brand, fläkt i drift, där fläktar eller fläktar i kombination med andra skyddslösningar används för att begränsa mängden brandgaser som sprids till andra brandceller i byggnaden

    – Tryckavlastning av brandrummet så att risken för spridning av brand och brandgaser begränsas,  som aktiveras på ett tidigt stadium med till exempel automatiskt brandlarm

    – Tryckavlastning av ventilationskanalerna som även det aktiveras på ett tidigt stadium med exempelvis automatiskt brandlarm, så att risken för spridning av brand- och brandgas till andra brandceller begränsas.

Läs mer
Rapporter om analytisk/modellbaserad dimensionering finns på hemsidan för Installationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola, www.hvac.lth.se
 

Publicerad 13 december 2011

På nytt jobb

Dick Sellberg har anställts som säljare hos Roth Sverige AB, Malmö. Han kommer från STP Konsult.
Christel Ternström har anställts som innesäljare på Ekovent AB, Malmö. Hon kommer från Lindab.
Jenny Stenberg har utsetts till produktchef bygginfo hos Svensk byggtjänst, Stockholm. Hon kommer från Fastighetsmäklarförbundet.
 Kristin Olving har anställts som konsult för att jobba med miljöcertifieringar och taxo­nomi på Energi och miljö hos Bengt Dahlgren Göteborg AB. Hon kommer från annan bransch. Tobias Dahlquist har anställts som biträdande vvs-konsult. Han kommer från Yrgo. Jesper Knutsson har anställts som expert på cirkulära vattensystem och dagvattenhantering. Han kommer från Chalmers. Linnea-Louise Joo har anställts som biträdande konsult. Hon kommer från Chalmers. Pär Holm har anställts som elkonsult. Han kommer från Bravida. Christoffer Alm har anställts som konsult och gruppledare inom energieffektivisering. Han kommer från Chalmers industriteknik. Moa Normark har anställts som biträdande vvs-konsult. Hon kommer från Chalmers. Fredrik Risby har anställts som seniorkonsult som besiktningsman, uppdragsledare, byggledning och kontroll­ansvarig i Borås. Han kommer från Afry.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.