Översyn | 10 aug 2022

Alternativa elområdesindelningar utreds

EU:s samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ACER, har beslutat om vilka alternativa elområdesindelningar som ska utredas i den kommande elområdesöversyn i Europa. I Sverige görs utredningen av Svenska Kraftnät.

Alternativa elområdesindelningar utreds
Elområdesindelningen i EU ska utredas. I Sverige utreder Svenska kraftnät fyra olika alternativ.

Myndigheterna i respektive land har ett år på sig att genomföra översynen och lämna förslag om att behålla eller ändra befintliga områdena. I Sverige ska fyra alternativa elområdesindelningar utredas.

De alternativa förslagen tar utgångspunkt i var det finns strukturella flaskhalsar i nätet år 2025. Ett förslag om att ändra eller bibehålla kommer att lämnas in till regeringen i juli 2023.

Om det skulle bli ett beslut om en förändring av elområden bedöms den nya elområdesindelningen kunna införas som tidigast under 2025.

Källa: Svenska kraftnät

Publicerad 10 augusti 2022

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.