Radonets historia | 31 maj

”Alltför många hus återstår att åtgärda”

”Numera känner de flesta personer i Sverige till något om radon. Goda resultat har uppnåtts genom att många hus har åtgärdats och många hus har byggts radonsäkert, men alltför många återstår att åtgärda.”

”Alltför många hus återstår att åtgärda”
Hälsoeffekterna av radonexponering i gruvor är allmänt kända sedan en längre tid men riskerna med radon­exponering i våra hem blev inte en stor fråga förrän i mitten av 1980-talet. Idag gör vi en djupdyning i radonets historia. Foto: Istockphoto

Det konstaterade filosofie doktor Gun Astri Swedjemark, som länge arbetade vid SSI (Statens strålskyddsinstitut), redan 1999 i en historisk artikel om radon.

  • 1480 började man bryta silver i södra Tyskland. Yngre arbetare dog i stor utsträckning av en lungsjukdom. Olika orsaker till detta föreslogs under 1500-talet, till exempel skadligt damm i gruvluften och skadliga ångor.
  • I början av 1900-talet ansågs radon hälso­samt. Radium och radon undersöktes i kallkällor för den ”läkande effekten”.
  • Mätningar i gruvor under 1920-talet fann ett samband mellan radonexponering och lungcancer. Sambandet bevisades 1940 för höga radonhalter.
  • Den första studien av radonmätningar inomhus utfördes 1954–55. Studien visade höga radonhalter i några hus byggda av lättbetong baserad på alunskiffer (blåbetong) men också i ett fåtal bostäder byggda av andra material med extremt dålig ventilation samt i några källare.
  • 1964 publicerades en studie av stråldoserna från radon i dricksvatten och man fann rätt höga radonhalter i vattenledningsvattnet från ett antal svenska orter. Ett gränsvärde för radonhalten föreslogs, 0,1 m Ci/l, det vill säga 3 700 Bq per liter.
  • 1971 började vi i Sverige undersöka radon och gammanivåer i olika typhus, i början mest blåbetonghus i liten skala.
  • Under slutet av 1970-talet och under 1980-talet genomfördes de första epidemiologiska studierna av radon i bostäder och därav orsakad lungcancer.

Källa: Strålskyddsnytt 4/1999

Publicerad 31 maj 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.