Energigemenskaper | 18 mar

Allmännyttan ska driva på energigemenskaper

Sveriges Allmännytta har ingått ett samarbete med ViaEuropa för att påskynda den gröna omställningen. Gemensamt mål är att främja energigemenskaper som en kraftfull drivkraft för förändring. 

Allmännyttan ska driva på energigemenskaper
Jonas Birgersson, ViaEuropa och Anders Nordstrand, Sveriges Allmännytta ska gemensamt jobba för en snabbare omställning och fler energigemenskaper. Foto: Dan Gibson

ViaEuropa, en neutral operatör av samhällskritisk infrastruktur, har lång erfarenhet att utmana befintliga strukturer och tekniska lösningar, bland annat genom Bredbandsbolaget,  där man tidigt såg att befintlig teknik för dataöverföring (telefonnätet) behövdes ersättas med ny infrastruktur.

Nu vill Sveriges Allmännytta tillsammans med ViaEuropa på samma sätt utmana sig själva och Sverige i att accelerera den gröna omställningen.

– Förnybar energi finns i överflöd, men existerande kraftnät är inte byggda för att hantera storskalig lokala produktionen. Genom att tillföra ny teknik via energigemenskaper så kan vi skapa ett nytt energisamhälle där det är självklart med ett överflöde av grön el till låga fasta priser. Visste ni att potentialen bara på Sveriges tak är 50 TWh per år, säger Jonas Birgersson, ordförande ViaEuropa.

Energigemenskaper kan idag ta flera olika former, men har ofta den gemensamma nämnaren i att det är flera intressenter som engagerar sig i lokal energiproduktion, energianvändning och distribution av energi. Energigemenskaper kan minska användandet av fossila energislag, bidra till en mer resilient energiförsörjning i Sverige och möjliggöra innovationer.

– Vi ser en stor potential i energigemenskaper för våra medlemmar. Energigemenskaper är bra för plånboken och miljön, och kan både bidra med nytta och blåslampa för de nätägare som finns idag, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta och ViaEuropa har nu undertecknat ett gemensamt avtal med tydliga mål och åtaganden. Samarbetet är inriktat på att snabbt utveckla och implementera praktiska lösningar inom framåtlutade fastighetsbolag.

Genom att visa upp framgångsrika exempel på dessa implementationer siktar vi tillsammans på att illustrera hur kritiska utmaningar kan övervinnas. Målet är att förenkla processen för alla fastighetsägare att bidra till en snabbare och smidigare omställning.

Källa: Sveriges Allmännytta

Publicerad 18 mars 2024

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.