”Allmänbelysningen kan minska drastiskt”

Monica Säter, Chalmers, har i ett postdokprojekt visat att bättre utnyttjande av dagsljus i en kontorsmiljö kan minska elanvändningen med upp till 95 procent.

Du har utvecklat din metod genom mätningar och simuleringar i en 54 kvadratmeter stor, befintlig kontorslokal i Uppsala. Hur ser ditt koncept ut?
– Jag utnyttjar dagsljuset så långt som det är möjligt, utan att gå under trivselnivån. Jag visar att man drastiskt kan minska allmänbelysningen. När dagsljuset inte räcker kan det vara tillräckligt att i de inre delarna av rummet tända väggarmaturer, som ger 30 till 50 lux, för att det ändå ska kännas trivsamt.  Arbetsplatsbelysningen får dock brukaren själv styra över upp till 2 000 lux. Där har individerna väldigt olika behov.

Vilken teknisk lösning hade du i din metod?
– Jag valde enklast tänkbara teknik. På väggen mitt emot fönstret hade jag stora, väggmonterade pappersarmaturer och vanliga downlights i taket. Armaturerna var försedda med dubbla system – LED för aktivt ljus under dagen och halogen under eftermiddagen. Med den här tekniken behövdes ingen allmänbelysning under fem månader om året, sedan väldigt lite på morgonen och mer på kvällen.  I projektet utvecklades ett system för styrning av allmänljuset baserat på styrparametern relativ dagsljuskvot.  Det övervakar hur ljust det är i ytorna kring fönstret i förhållande till de inre delarna i rummet.

Kan man få så här bra resultat i alla kontorsmiljöer?
– Nej, alla lokaler har inte lika goda förutsättningar. Men systemlösningen visar hur viktigt det är med god planering och att det kan ge avsevärt minskad elanvändning, utöver bytet till LED-ljuskällor.

 

Kan metoden användas överallt?
– Ja, i Sverige och norra Europa, i alla fall. Kommer man längre söderut innebär ökat dagsljusinsläpp också ökad värme, som måste hanteras.

Finns det andra vinster med att utnyttja dagsljuset?
– Absolut! Trivselnivån blir högre och metoden kan ha positiv effekt på hälsan. Dagsljuset ger en successiv sänkning av allmänljuset under eftermiddagen och följer den naturliga dygnsrytmen. Det gör att brukarna slår av på takten, vilket ger bättre sömn och långsiktig hälsa. Väldigt många riskerar sömnstörningar av att vistas i ett kraftigt, konstant ljus under hela dagen. Det gör att det kan bli svårt att varva ner på kvällen.

 

Maria Åslund, Energi & Miljö nr 4/2014 sidan 19.

 

 

FAKTA:  Mätningarna

  •  Mätningarna gjordes under 23 dagar utspridda över ett år. Ljuset mättes en gång i timmen under 11 timmar
  • Metoden har jämförts med tio andra simulerade planeringsmodeller och sammantaget fallit bäst ut vad gäller energieffektivisering och trivselnivå.

 

Publicerad 28 april 2014

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.