Inomhusklimat | 6 maj 2022

Allians för bättre inomhusmiljöer

De fyra företagen Camfil, Condair, Fagerhult och Swegon har gått samman och bildat Healthy Indoors Alliance, ett gemensamt initiativ för att förbättra människors hälsa, produktivitet och välbefinnande i kommersiella och offentliga byggnader och bostadshus.

Allians för bättre inomhusmiljöer
Camfil, Condair, Fagerhult och Swegon har gått samman och bildat Healthy Indoors Alliance, ett gemensamt initiativ för att förbättra människors hälsa, produktivitet och välbefinnande i kommersiella och offentliga byggnader och bostadshus.

– Trots de omfattande vetenskapliga bevis som finns, upplever vi att företag och konsumenter vet väldigt lite om hur oerhört stor inverkan inomhusklimatet har på vår hälsa och produktivitet, säger Silvia Petroni, Head of Strategic Marketing på Condair Group.

Idag tillbringar vi omkring 90 procent av vår tid inomhus, på jobbet, i skolan och hemma. Därför är det hög tid att vi uppmärksammar och tittar närmare på våra inomhusmiljöer, menar de fyra initiativtagarna. Med en större förståelse för hur dessa påverkar vårt välbefinnande och vår produktivitet, blir det lättare att ta steget mot nödvändiga förbättringar.

Även om det är sant att det finns standarder och förordningar som vägleder fastighetsägare, arkitekter, byggföretag och arbetsgivare, är det också sant att dessa åtgärder inte når hela vägen fram. De ger heller inte den grund som behövs för att skapa de hälsosamma, produktiva inomhusutrymmen vi behöver.

– Med tanke på att allt fler drabbas av allergier och andra hälsoproblem som beror på sin inomhusmiljö, tyckte vi att det var dags att förklara och visa hur enkelt det är att komma till rätta med problemen, säger Mikael Börjesson, Competence Director på Swegon Group.

Initiativet omfattar för närvarande företag inom ventilation, inomhusklimatkontroll, belysning, luftfuktighet och filtrering. Alliansen vänder sig till allmänheten, fastighetsägare, branschfolk, specialister, till forskningsvärlden och till statliga institutioner och myndigheter i syfte att utbilda, informera och öka medvetenheten.

Webbplatsen healthyindoors.eu innehåller information som är avgörande för att förstå hur vi kan skapa hållbara och hälsosamma inomhusmiljöer. Den besvarar frågor, reder ut missförstånd och ger vägledning till praktiska åtgärder. Fördelarna är stora och inkluderar minskad sjukdom, sjukfrånvaro och trötthet. Andra fördelar är till exempel ökad trivsel, prestationsförmåga och allmänt välbefinnande.

Healthy Indoors Alliance vill driva förändringsarbete, och göra det enkelt för alla att vidta åtgärder för att förbättra våra inomhusmiljöer där vi tillbringar så stor del av vår tid.

Källa: healthyindoors.eu

Publicerad 6 maj 2022

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.