Alfa Laval köpte Aalborg Industries

Alfa Laval har ingått ett avtal om att förvärva Aalborg Industries Holding A/S.

 

Köpeskillingen är 5,0 miljarder kronor, på en skuldfri basis, från Altor 2003 Fund, LD Equity samt företagets ledning. Aalborg Industries har ungefär 2 600 anställda och förväntas generera intäkter om cirka 3,3 miljarder kronor under 2010. Förvärvet kommer att ha en positiv inverkan på resultatet per aktie från 2011. Transaktionen är föremål för godkännanden från konkurrensmyndigheter.

Företaget, med huvudkontor i Aalborg, Danmark, är en ledande leverantör av viktiga produkter, system och servicelösningar, idag huvudsakligen till marin- och offshoremarknaderna, men även till kraftbolag och andra industriella slutmarknader. Företagets produkter inkluderar bland annat pannsystem, värmeflödessystem, system för återvinning av spillvärme samt inert gassystem. Aalborg Industries bidrar med ett starkt produktutbud som fokuserar på energieffektivitet och därmed kompletterar och stärker Alfa Lavals position. Meningsfulla försäljnings- och kostnadssynergier förväntas som ett resultat av förvärvet.

Alfa Laval har lång och betydande erfarenhet från att framgångsrikt leverera lösningar till ett stort antal branscher, inklusive marin och offshore, och kan erbjuda en attraktiv plattform för Aalborgs fortsatta framgångsrika utveckling, exempelvis inom nya intressanta tillämpningar som avgasrening.

I och med förvärvet av Aalborg Industries kommer Alfa Laval att ytterligare stärka sitt produkterbjudande inom värmeöverföring. Företaget bidrar med marknadsledande positioner inom attraktiva marknadssegment, inklusive pannsystem, värmeflödessystem, och inert gassystem. Samtliga av dessa segment har betydande inträdesbarriärer, bestående av omfattande certifieringsprocesser, en lång historia av innovationer samt ett globalt servicenätverk. Företaget har omfattande tillverknings och ingenjörsresurser i snabbväxande marknader som Kina, Vietnam och Brasilien, vilket tillsammans med en stark serviceverksamhet, som har stor fortsatt utvecklingspotential, är mycket attraktiva attribut.

Källa: Alfa-Laval

Publicerad 1 januari 2011

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.