Alarmerande kvalitetsbrist hos nya värmepumpar

73 procent av de värmepumpar, som anmäldes skadade till försäkringsbolagen under 2007 var yngre än fem år. 2001 var denna siffra 50 procent, vilket redan då betraktades som en hög siffra och antydde att kvalitetsarbetet hos tillverkarna inte stod i paritet med viljan att sälja. Men vad ska man säga nu?

Det undrar Folksams miljöchef Jan Snaar, som presenterat 2007 års statistik över värmepumpskador*. Folksam har fört statistik över skadeutvecklingen sedan 1999. Kostnaden för anmälda skador under hela denna period närmar sig nu halvmiljardstrecket.
– Vi kan inte se någon annan orsak till att procentandelen skador på nyare pumpar stigit än att kvaliteten försämrats efterhand. Vi påpekade redan 2001 att branschen hade ett kvalitetsproblem att ta tag i. Men utvecklingen har alltså gått i en helt annan riktning än den vi hoppades.
– Man kan heller inte hävda att den höga siffran 73 procent beror på att till exempel luft/luft-värmepumpar varit särskilt skadeutsatta. Dessa pumpar säljs ju på postorder och över disk i affär. Konkurserna har varit flera, fortsätter Jan Snaar. Faktum är att procentsiffran är lika hög för bergvärmepumpar, som kostar cirka 150 000 kronor att installera. Borde inte detta vara alarmerande för en seriös tillverkare?
Till viss del finns säkert problemet hos underleverantörerna, eller mer exakt vilken underleverantör man väljer för olika komponenter. Ett exempel på detta är att de största leverantörerna av bergvärmepumpar uppvisar delvis olika skadebilder.
– Kompressorskadorna är betydligt vanligare hos Nibe än IVT, medan det för skador på växelventiler förhåller sig tvärtom. Eftersom Folksam tidigare konstaterat att flera produkter haft seriefel kan man undra om det är jakten på billiga komponenter som nu syns i statistiken, frågar sig Jan Snaar.
Antalet anmälda skador fortsätter att stiga. Ökningen mellan 2006 och 2007 är drygt 30 procent.
– Om detta är en verklig ökning eller inte är svårt att säga, eftersom vi inte vet hur försäljningen såg ut under dessa år. Tillverkarna vill ju inte offentliggöra sina försäljningssiffror. Men antalet pumpar i småhus har ju otvivelaktigt stigit, avslutar Jan Snaar.
*Folksams listor över mest skadade värmepumpar baseras på bolagets egen skadestatistik. Den ligger till grund för en uppskattning av hur skadebilden ser ut för hela försäkringsbranschen. Listorna över antal skador kan inte ta hänsyn till hur många värmepumpar av varje redovisat slag som sålts, eftersom säljstatistiken hemlighålls av tillverkarna.
Källa: Folksam 

Publicerad 4 november 2008

På nytt jobb

Pål Warolin har utsetts till ny vd på Uniwater AB, Göteborg. Han kommer från annan bransch.
 Peter Nyberg har anställts som energistrateg på Specialfastigheter Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Aktea.
Leo Olsson har anställts som energingenjör hos Aktea AB, Stockholm. Han kommer från TUC. Jules Hanley har anställts som energiingenjör i Malmö. Hon kommer från Lunds tekniska högskola. Riccardo Maggioni har anställts som energispecialist i Göteborg. Han kommer från KYH.
Jonas Brandstedt har anställts som projektledare på Ventpartner i Västmanland AB, Västerås.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.