Biogas | 4 aug

Akvaponier kan bli energikällor

Genom att röta fiskars avföring kan cirkulära fisk- och grönsaksodlingar, så kallade akvaponier, producera biogas som i sin tur kan bidra till anläggningarnas energibehov. Dessutom skapas utmärkt gödning till växterna, enligt ny forskning från Göteborgs universitet.

Akvaponier kan bli energikällor
Fiskar som odlas på land kan göda växtodlingar i slutna system, något som kallas för akvaponi. Nu har forskarna sett att man kan utvinna biogas ur fiskarnas avföring. Foto: Victor Lobanov

Kombinerade fisk- och grönsaksodlingar på land i ett cirkulärt system är på frammarsch, där man utnyttjar det faktum att fiskarna producerar näringsrikt vatten som kan användas till att göda växterna i ett slutet system med hjälp av bakterier som växer naturligt i akvaponin. Systemet imiterar den gödning som sker i flodernas och sjöarnas ekosystem i naturen.

Fiskarnas fasta avföring har fram till nu varit en restprodukt utan större värde. Men i ett forskningsprojekt vid Göteborgs universitet har man lyckats skapa biogas av avföringen som kan bidra till akvaponiernas energibehov.

– Genom att bryta ner fiskbajset i en syrefri miljö, så kallad rötning, får vi ut 70-procentig metangas som kan användas som bränsle. Det kan göra akvaponierna till en energikälla, säger Victor Lobanov, doktorand i marinbiologi vid Göteborgs universitet.

Andra vinster är att de näringsämnen som frigörs vid rötningen av avföringen är mer lättillgängliga för växterna jämfört med syntetiska näringslösningar samt att det produceras koldioxid när biogasen används som bränsle, vilket är nödvändigt att tillföra när växter odlas i ett trångt utrymme som till exempel ett växthus.

Än så länge har rötningsprocessen bara testats i laboratoriemiljö, men under sommaren startade ett pilotexperiment i en akvaponianläggning. Då får forskarna svar på hur väl metoden klarar av störningar på systemet och vad som behöver göras för att skapa en robust rötningsanläggning. Victor Lobanovs mål är att skapa moduler av rötningsanläggningen som kan kopplas på akvaponierna.

Källa: Göteborgs universitet

Publicerad 4 augusti 2023

På nytt jobb

Jakob de Ron har anställts som energikonsult på FVB Sverige AB, Stockholm. Han kommer från Property Partner.
Sebastian Franzke har anställts som teknisk säljare på projektservice hos Jeven AB, Gävle. Han kommer från Gävle kommun.
Rhode Östling har utsetts till gruppledare för vvs i Skåne hos Norconsult AB, Malmö. Hon kommer från WSP.
Christian Sjöström har anställts som drift-/servicetekniker hos Swegon Sverige i Malmö. Han kommer från Coor.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.