Jenny von Platten och Carolina Holmberg | 19 feb 2019

AKTUELL FORSKNING: Utsatta områden har sämst energiprestanda

AKTUELL FORSKNING: Utsatta områden har sämst energiprestanda
Text: Maria Åslund Foto: Claes Sandels

visar i ett examensarbete från Rise och Lunds universitet bland annat att sämst energiprestanda finns i områden med lägst betalningsförmåga.

De första energideklarationerna för flerfamiljshus lämnades in åren 2007–2008. Tio år senare gjorde fastighetsägarna en ny deklaration. Genom att göra det möjligt att jämföra de tillfällena har Jenny von Platten och Carolina Holmberg kunnat studera förändringar i energiprestanda ner på fastighetsnivå.

Blev resultatet det ni förväntade er?
– Det oväntade var att energianvändningen minskat mer i det yngre beståndet, byggt efter 1975, än i det äldre. En anledning kan vara att man redan före den första energideklarationen hade renoverat i de äldre bestånden, medan byggnaderna från sent 1970- och 80-tal har renoverats mellan de båda energideklarationerna.

Hur gick ni tillväga?
– En sådan här jämförelse har inte gjorts förut och det var en utmaning att förstå databasen. Men när vi väl kunde jämföra de båda deklarationstillfällena med varandra, undersökte vi fyra tvärsnitt, där byggnaderna kategoriserades utifrån fastighetsägare, byggår, omfattning på renoveringen och de boendes inkomster. – Bland annat kan vi se att bostadsrättsföreningar är den ägarkategori som har lägst energianvändning – cirka 120 kWh/kvm, år. Jämförelsen visar också att allmännyttan är den som minskat sin energianvändning mest, mellan de båda energideklarationerna.

Ni studerade också socioekonomiska skillnader i energieffektiviseringarna. Vad fick ni för resultat?
– Vi kunde se att störst energieffektivisering gjorts i de bostadsområden som har lägst betalningsförmåga. Mycket tack vare att allmännyttan, som påvisat störst energieffektivisering bland olika ägare, dominerar som förvaltare i dessa områden. Trots det har flerfamiljshus i utsatta områden fortfarande sämst energiprestanda.
– Tidigare fanns ett stöd för särskilt utsatta områden. Det kanske skulle kunna aktualiseras igen, om målet är att minska energianvändningen.

Kommer någon av er att fortsätta forska inom samma område?
– Jenny har börjat doktorera på samma projekt, som ett fortsättningsarbete. Det kommer dels att bli liknande analyser, men med mer data, dels nya typer av analyser, till exempel hur många som flyttar i samband med renovering.

Publicerad 19 februari 2019

På nytt jobb

Anna Cornander har utsetts till produktchef för hållbar fjärrvärme hos Eon, Malmö. Hon kommer från Rise.
Ann Wingård har utsetts till försäljningschef på Indoor Energy, Solna. Hon kommer från Coromatic.
Christopher Peralta har anställts som energicontroller hos Enstar AB, Stockholm. Han kommer från annan bransch. Abiel Tesfamhret har anställts som energikontroller. Han kommer från Knivsta kommunfastigheter och bostäder.
Daniel Serell har utnämnts till vd för Sandbäckens rör i Kalmar AB där han tidigare var projektledare.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.