AKTUELL FORSKNING | 27 sep 2018

Aktuell forskning: ”Kyla ställer högre krav på luftvärme”

Aktuell forskning: ”Kyla ställer högre krav på luftvärme”
FOTO: LINA ERIKSSON

Daniel Risberg, nybliven teknologie doktor vid Luleå Tekniska Högskola, konstaterar att snö och tjäle minskar husgrundens värmeförlust med 7–10 procent per år.

Nu var det inte det fenomenet han primärt studerade i sin avhandling, utan värmespridningen av luftvärme i lågenergihus i subarktiskt klimat. Men han upptäckte till sin förvåning att man faktiskt inte brukar räkna med effekten av snö och tjäle, när det görs energiberäkningar på hus. – Nej, och det ju lite konstigt, säger han.

Varför har du fokuserat på lågenergihus i de norra delarna av landet?
– Det är där klimatet är som strängast. Kylan ställer högre krav på värmesystemet – särskilt när det gäller luftvärmesystem, som inte sprider värmen på samma sätt som traditionella vattenburna system, som radiatorer och golvvärme.

Hur genomförde du forskningen?
– Jag har gjort beräkningar med och modifierat verktyget CFD (Computational Fluid Dynamics/ datorstödd strömningsmekanik), som klarar de här förutsättningarna bättre än vanliga verktyg, som Multi Zone approach. De senare utgår ifrån att luften är väl omblandad och temperaturen är ungefär densamma i hela huset. Därför beräknar dessa bara för en punkt i varje rum. Luftvärme ger olika temperatur på olika nivåer och i olika typer av rum. Jag har visat att CFD fungerar bra och att verktyget tar hänsyn till att luftvärme ger olika temperaturgradienter. Jag har också gjort jämförelser mellan luftvärme och golvvärmesystem. Tyvärr är CFD dyrt att använda och tar väldigt mycket datorkraft. Men jag hoppas på att framtida forskningsarbete kan ta fram förenklade modeller, som till exempel vvs-konsulter kan ha tillgång till.

Gjorde du fältstudier också? 
– Jag har gjort mätningar i ”Sjunde huset”, Sveriges nordligaste passivhus, som NCC byggde i Kiruna. Där har jag mätt temperatur samt lufthastighet och jämfört med min CFD-modell. Med dessa mätningar har jag också kunnat validera metoden.

Vilka slutsatser har du dragit kringlågenergihus i subarktiskt klimat?
– Om man har luftvärme, så måste man modifiera byggnaden för det. Frånluftsrummen, som kök och badrum, bör ha så få ytterväggar som möjligt. Om inte måste man tillföra luftvärme där för att få ett bra klimat. – Det är också viktigt att tänka på att ha samma flöden av tilluft och frånluft på varje våning.

Text: Maria Åslund

Publicerad 27 september 2018

På nytt jobb

 Jeanna Nylander har utsetts till vd för Bengt Dahlgren Syd AB, Malmö. Hon kommer från Allbygg.
Anders Sjögren har utnämnts till vd för Bastec AB, Stockholm. Han var tidigare affärsområdeschef Produkter på företaget.
Victor Ahl har anställts som energi- och vvs-ingenjör hos Energija, Jonsered. Han kommer från Afry.
Marcus Sandlund har utnämnts till kommersiell direktör på Caverion. Han var tidigare affärsområdeschef för advisory business i företaget.

Föreningen för branschens proffs

Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle där både människor och miljö mår bra. Aktiviteterna, utbildningarna och verktygen du behöver för att utvecklas i din yrkesroll. Gå med i EMTF du också.

Läs mer om fördelarna av medlemskap i EMTF

Nyhetsbrev från Energi & Miljö

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss som jobbar för god innemiljö och energieffektiva byggnader.
Gratis varje vecka direkt i din inkorg.

jag godkänner att energi-miljo.se sparar och hanterar mina kontaktuppgifter.