torsdag 5 okt 09:00

Halvdagskurs i Halmstad om inneklimatkrav

 

Välkommen till en halvdagsutbildning i Halmstad om specifikation om inomhusklimat arrangerad av Energi & Miljötekniska Föreningen, med stöd från Energimyndigheten.

fredag 15 dec 09:00

Kurs i Norrköping om energi- och miljösamordning

Välkommen till en halvdagskurs i Norrköping om ”Glapp i byggprocessen - Energi- och miljösamordning, från program till idrifttagning”

måndag 9 okt 12:00

Kurs i Kalmar om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

Kurs i Kalmar om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

Välkommen till en kurs den 9 oktober i Kalmar om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar.

onsdag 4 okt 12:00

Kurs i Karlstad om inneklimatkrav

Halvdagskurs i Karlstad om inneklimatkrav

tisdag 7 nov 12:00

Kurs i Norrköping i tillämpning av Sveby

Välkommen till en kurs i Norrköping i tillämpning av Svebys riktlinjer och verktyg för standardisering och verifiering av energiprestanda i byggnader

fredag 22 sep 09:00

Kurs i Halmstad om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

 

Välkommen till en kurs den 22 september i Halmstad om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar.

onsdag 25 okt 13:00

Kurs i Sundsvall om energi- och miljösamordning

 

Välkommen till en halvdagskurs i Sundsvall om ”Glapp i byggprocessen - Energi- och miljösamordning, från program till idrifttagning”

fredag 20 okt 09:00

Kurs i Falun om lönsamhetsberäkning vid energiinvesteringar

Kurs i Falun om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

Välkommen till en kurs den 20 oktober om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar.

torsdag 12 okt 12:00

Halvdagskurs i Borås om inneklimatkrav

Välkommen till en halvdagsutbildning i Borås om specifikation om inomhusklimat arrangerad av Energi & Miljötekniska Föreningen, med stöd från Energimyndigheten.

torsdag 2 nov 09:00

Kurs i Skellefteå om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

 

Välkommen till en kurs den 2 november i Skellefteå om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar.