fredag 7 sep 09:00

Kurs i Sundsvall om lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

Halvdagskurs i Sundsvall om lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

torsdag 8 nov 09:30

Teknikutbildning i installationsbrandskydd

Kurs i installationsbrandskydd

torsdag 25 okt 08:30

Teknikutbildning i Stockholm - Injustering av värmesystem i byggnader

Kursen – som arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningen – Innefattar en genomgång av injusteringens utförande och påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värmesystem och erhålla e

fredag 14 sep 08:30

Teknikutbildning i Stockholm hur du räknar på inneklimatet

Så räknar du på inneklimatet!

 

Välkommen till en kurs om inneklimatet arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen!

måndag 11 jun 09:00

Heldagskurs i Göteborg om energieffektivisering genom varsam ombyggnad

Heldagskurs i Göteborg om energieffektivisering genom varsam ombyggnad

torsdag 24 maj 13:00

Halvdagskurs i Borlänge om upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning

Halvdagskurs - Upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem

 

tisdag 17 apr 08:00

Juridikfrukost i Uppsala om konsultens rättigheter och skyldigheter

Frukostträff i Uppsala om konsultens rättigheter och skyldigheter

 

 

onsdag 16 maj 09:00

Teknikutbildning i Stockholm för installationstekniker om fuktdimensionering

Heldagskurs om fukt för installationstekniker
 

onsdag 28 mar 13:00

Halvdagskurs om upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem

Halvdagskurs om upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem