torsdag 24 maj 13:00

Halvdagskurs i Borlänge om upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning

Halvdagskurs - Upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem

 

tisdag 17 apr 08:00

Juridikfrukost i Uppsala om konsultens rättigheter och skyldigheter

Frukostträff i Uppsala om konsultens rättigheter och skyldigheter

 

 

onsdag 16 maj 09:00

Teknikutbildning i Stockholm för installationstekniker om fuktdimensionering

Heldagskurs om fukt för installationstekniker
 

onsdag 28 mar 13:00

Halvdagskurs om upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem

Halvdagskurs om upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem

onsdag 18 apr 13:00

Halvdagskurs i Örnsköldsvik om värmepumpar och värmeåtervinning

Halvdagskurs - Upphandling av värmepumpar och värmeåtervinning i ventilationssystem

 

onsdag 16 maj 13:00

Halvdagskurs i Växjö om inneklimatkrav

 

Halvdagskurs om specifikation av inneklimatkrav

torsdag 15 mar 13:00

Kurs i Karlskrona om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

Kurs i Karlskrona om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

Välkommen till en kurs om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar.

tisdag 6 mar 13:00

Kurs i Trollhättan om Sveby

Välkommen till en halvdagskurs  om  tillämpning av Svebys riktlinjer och verktyg för standardisering och verifiering av energiprestanda i byggnader

fredag 16 mar 09:00

Teknikutbildning - "nyckeltal för nyckelbarn" - räkna hem dina energiinvesteringar

Nyckeltal för nyckelbarn – med nyckeltal och LCC kan du räkna hem dina energiinvesteringar.

 

onsdag 25 apr 09:00

Teknikutbildning i Västerås om praktisk energiberäkning enligt BBR och BEN

Vad innebär omräkningen till det primärenergital som är kravet i Boverkets Byggregler sedan halvårsskiftet 2017 och hur använder man ekvationen i det praktiska arbetet?