måndag 8 okt 12:00

Teknikutbildning i Skaraborg - BBR för alla- så hänger regelverket ihop!

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.

tisdag 2 okt 13:00

Kurs i Sundsvall om FTX och frånluftsvärmepumpar

 

Byggherrarna, Energi- och Miljötekniska föreningen och Fastighetsägarna bjuder in till en halvdagskurs inom energieffektivisering i Sundsvall!

torsdag 8 nov 13:00

Kurs i Uddevalla om ftx och värmepumpar

Byggherrarna, Energi- och Miljötekniska föreningen och Fastighetsägarna bjuder in till en halvdagskurs inom energieffektivisering i Uddevalla!

fredag 14 sep 09:00

Kurs i Skövde om lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

 

Byggherrarna, Energi- och Miljötekniska föreningen och Fastighetsägarna bjuder in till en halvdagskurs inom energieffektivisering i Skövde!

fredag 7 sep 09:00

Kurs i Sundsvall om lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

Halvdagskurs i Sundsvall om lönsamhetsberäkningar för energiinvesteringar

torsdag 8 nov 09:30

Teknikutbildning i installationsbrandskydd

Kurs i installationsbrandskydd

torsdag 25 okt 08:30

Teknikutbildning i Stockholm - Injustering av värmesystem i byggnader

Kursen – som arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningen – Innefattar en genomgång av injusteringens utförande och påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värmesystem och erhålla e

fredag 14 sep 08:30

Teknikutbildning i Stockholm hur du räknar på inneklimatet

Så räknar du på inneklimatet!

 

Välkommen till en kurs om inneklimatet arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen!

måndag 11 jun 09:00

Heldagskurs i Göteborg om energieffektivisering genom varsam ombyggnad

Heldagskurs i Göteborg om energieffektivisering genom varsam ombyggnad