torsdag 12 sep 09:00

Energiutbildning i Stockholm: Energiberäkning - hur påverkar BBR?

BBR-krav inom energiområdet som påverkar hela byggnationens ekonomi och miljöpåverkan.

tisdag 7 maj 09:00

Teknikutbildning i Luleå - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Vid en kurs som anordnas av Energi och Miljötekniska Föreningen går Per Levin, Projektengagemang igenom kraven och verktygen samt visar praktiska exempel på hur beräkningarna kan genomföras.

måndag 4 mar 09:00

Teknikutbildning i Stockholm - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och

torsdag 4 apr 09:00

Teknikutbildning i Växjö - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

onsdag 13 mar 09:00

Teknikutbildning i Malmö - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

torsdag 21 feb 09:00

Teknikutbildning Umeå - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

onsdag 20 feb 09:00

Teknikutbildning Sundsvall - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

torsdag 11 apr 09:00

Teknikutbildning i Jönköping -Installationsbrandskydd

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR.

fredag 15 feb 09:00

Teknikutbildning i Norrköping - BBR för alla- så hänger regelverket ihop!

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.

tisdag 12 feb 09:00

Teknikutbildning i Karlstad - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och