onsdag 20 feb 09:00

Teknikutbildning Sundsvall - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

torsdag 11 apr 09:00

Teknikutbildning i Jönköping -Installationsbrandskydd

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR.

fredag 15 feb 09:00

Teknikutbildning i Norrköping - BBR för alla- så hänger regelverket ihop!

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.

tisdag 12 feb 09:00

Teknikutbildning i Karlstad - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och

torsdag 14 feb 09:00

Teknikutbildning i Halmstad- Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

torsdag 22 nov 10:00

Teknikutbildning i Östersund - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Teknikutbildning i Östersund - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN
 

torsdag 15 nov 09:00

Teknikutbildning i Göteborg – Inneklimatteknik för fastighetsdrift

Välkommen till en kurs som syftar till att göra dig väl orienterad om de inneklimatfaktorer som påverkar människors upplevelse och hälsa.

onsdag 21 nov 09:00

Teknikutbildning i Stockholm - BBR för alla - så hänger regelverket ihop!

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.

tisdag 30 okt 12:00

Teknikutbildning i Karlstad – ”Förebygg vattenskador i hem och fastighet”

Har du fullständig kontroll på hur du på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt vattensäkrar din kunds hem och fastighet? 

tisdag 16 okt 11:30

Teknikutbildning i Umeå - BBR för alla - så hänger regelverket ihop!

http://www.energi-miljo.se/medlemformanerbli-medlemVi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar V