tisdag 5 nov 09:00

Teknikutbildning i Malmö – Akustik för installatörer

Välkommen till en kurs om installationsakustik, arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen.

tisdag 15 okt 09:00

Teknikutbildning i Trollhättan - BBR - så hänger regelverket ihop

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.

onsdag 18 sep 08:30

Installationsbrandskyddsdagen

 

Du har väl koll på reglerna när det gäller installationsbrandskydd?

torsdag 21 nov 09:00

Teknikutbildning i Stockholm - Installationsbrandskydd

Fullbokad!

 

tisdag 24 sep 09:00

Teknikutbildning i Göteborg – Akustik för VVS:are

Välkommen till en kurs om installationsakustik, arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen.

tisdag 1 okt 09:00

Teknikutbildning i Göteborg – Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1)

Välkommen till en kurs som syftar till att göra dig väl orienterad om de inneklimatfaktorer som påverkar människors upplevelse och hälsa.

tisdag 19 nov 09:00

Teknikutbildning i Göteborg - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Vid en kurs som anordnas av Energi och Miljötekniska Föreningen går Per Levin, Projektengagemang igenom kraven och verktygen samt visar praktiska exempel på hur beräkningarna kan genomföras.

torsdag 24 okt 09:00

Teknikutbildning i Stockholm - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

onsdag 9 okt 09:00

Teknikutbildning i Stockholm - Akustik för installatörer

Välkommen till en kurs om installationsakustik, arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen.

tisdag 17 sep 09:00

Teknikutbildning i Växjö - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Vid en kurs som anordnas av Energi och Miljötekniska Föreningen går Per Levin, Projektengagemang igenom kraven och verktygen samt visar praktiska exempel på hur beräkningarna kan genomföras.