tisdag 30 maj 12:00

Kurs i Karlstad om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar

Välkommen till en kurs den 30 maj i Karlstad om lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar.

onsdag 10 maj 12:00

Halvdagskurs i Gävle om FTX och värmepumpar

Välkommen till en halvdagsutbildning i Gävle om upphandling av värmepumpar och FTX arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen

måndag 15 maj 13:00

Halvdagskurs i Kalmar om FTX och värmepumpar

 

Välkommen till en halvdagsutbildning i Kalmar om upphandling av värmepumpar och FTX arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen

tisdag 2 maj 08:30

Konsultens ABC – en introduktionskurs för nyblivna konsulter

Välkommen till en heldagskurs för nyblivna konsulter och alla andra som behöver ytterligare kunskap i viktiga regelverk; nödvändiga att behärska i sitt arbete.

måndag 10 apr 12:00

Halvdagskurs i Gävle om FTX och värmepumpar

Välkommen till en halvdagsutbildning i Gävle om upphandling av värmepumpar och FTX arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen

torsdag 20 apr 12:00

Halvdagskurs i Falun om FTX och värmepumpar

Välkommen till en halvdagsutbildning i Falun om upphandling av värmepumpar och FTX arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen

onsdag 15 feb 09:00

Heldagskurs i Göteborg om Energieffektivisering i lokaler med Totalmetodiken

I befintliga lokalbyggnader finns ofta möjligheter att uppnå energibesparingar genom förbättringar av byggnadens klimatskal, tekniska installationer och andra apparater.

onsdag 15 mar 10:00

Kurs i Skellefteå Hur kan vi se till att våra byggnader använder så lite energi som planerat?

Välkommen till en heldagskurs i Skellefteå om hur vi ska bygga så att fastigheterna använder så lite energi som planerat. Kursen är baserad på kunskap från projekt inom Energimyndighetens bes
torsdag 6 apr 08:00

Besiktningsförfarande - hur ska en entreprenad avlämnas

Välkommen till en kurs om felansvar och besiktningar!

torsdag 18 maj 08:00

Vanliga avvikelser från AB 04/ABT 06 – Nödvändiga regleringar eller onödigt krångel

Välkommen till en juridikfrukost i Stockholm!