torsdag 20 feb 09:00

Teknikutbildning i Stockholm – Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1)

Välkommen till en kurs som syftar till att göra dig väl orienterad om de inneklimatfaktorer som påverkar människors upplevelse och hälsa.

torsdag 30 jan 09:00

Teknikutbildning i Luleå - Installationsbrandskydd

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR.

tisdag 15 okt 09:00

Teknikutbildning i Jönköping - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

torsdag 14 nov 09:00

Teknikutbildning i Örebro - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

tisdag 5 nov 09:00

Teknikutbildning i Malmö – Akustik för installatörer

Välkommen till en kurs om installationsakustik, arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen.

tisdag 15 okt 09:00

Teknikutbildning i Trollhättan - BBR - så hänger regelverket ihop

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.

onsdag 18 sep 08:30

Installationsbrandskyddsdagen

 

Du har väl koll på reglerna när det gäller installationsbrandskydd?

torsdag 21 nov 09:00

Teknikutbildning i Stockholm - Installationsbrandskydd

Fullbokad!

 

tisdag 24 sep 09:00

Teknikutbildning i Göteborg – Akustik för VVS:are

Välkommen till en kurs om installationsakustik, arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen.

tisdag 1 okt 09:00

Teknikutbildning i Göteborg – Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1)

Välkommen till en kurs som syftar till att göra dig väl orienterad om de inneklimatfaktorer som påverkar människors upplevelse och hälsa.