torsdag 16 sep 09:00

Digital kurs - Introduktion till solenergi

Energi- och Miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under 2021 med kurs i Introduktion till Solenergi.

torsdag 21 okt 09:00

Digital kurs - Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1)

Energi- och Miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under 2021 med kursen Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1)

tisdag 16 nov 09:00

Digital kurs - Energiberäkning & BBR: Systemlösningar, Ekonomi och Miljö

Energi- och Miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under 2021 med kursen Energiberäkning och BBR: Systemlösningar, Ekonomi och Milj

tisdag 19 okt 09:00

Digital kurs - Energiberäkning & BBR: Systemlösningar, Ekonomi och Miljö

Energi- och Miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under 2021 med kursen Energiberäkning och BBR: Systemlösningar, Ekonomi och Milj

tisdag 1 jun 09:00

Digital kurs - Injustering av ventilationssystem

Energi- och Miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under 2021 med kursen Injustering av ventilationssystem.

tisdag 9 nov 09:00

Digital kurs - Injustering av värmesystem

Energi- och Miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under 2021 med kursen Injustering av värmesystem.

tisdag 12 okt 09:00

Digital kurs - Injustering av värmesystem

Energi- och Miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under 2021 med kursen Injustering av värmesystem.

torsdag 3 jun 09:00

Digital kurs - Injustering av värmesystem

Energi- och Miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under 2021 med kursen Injustering av värmesystem.

tisdag 8 dec 09:00

Digital kurs - Fuktens påverkan på byggnader och dess brukare

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kursen Fuktens påverkan på byggnader och dess brukare. 

tisdag 5 maj 09:00

Digital teknikutbildning - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och