torsdag 14 maj 09:00

Teknikutbildning i Gävle - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

tisdag 5 maj 09:00

Teknikutbildning i Stockholm - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och

torsdag 19 mar 09:00

Teknikutbildning i Skellefteå - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

torsdag 12 mar 09:00

Teknikutbildning i Göteborg - Installationsbrandskydd

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR.

torsdag 12 mar 09:00

Teknikutbildning i Luleå - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

torsdag 27 feb 09:00

Teknikutbildning i Umeå - BBR-krav inom energiområdet som påverkar hela byggnationens ekonomi och miljöpåverkan

Utbildningen vänder sig främst till fastighetsägare, fastighetsutvecklare, byggherrar, energikonsulter, entreprenörer, projekt- och projekteringsledare

torsdag 20 feb 09:00

Teknikutbildning i Stockholm – Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1)

Välkommen till en kurs som syftar till att göra dig väl orienterad om de inneklimatfaktorer som påverkar människors upplevelse och hälsa.

torsdag 30 jan 09:00

Teknikutbildning i Luleå - Installationsbrandskydd

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR.

tisdag 15 okt 09:00

Teknikutbildning i Jönköping - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

torsdag 14 nov 09:00

Teknikutbildning i Örebro - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.