torsdag 21 nov 09:00

Teknikutbildning i Stockholm - Installationsbrandskydd

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR.

onsdag 6 nov 09:00

Teknikutbildning i Stockholm – Om fuktens påverkan på byggnaden

Välkommen till en kurs med både teori och praktik när det gäller fukt, ventilation och energi, arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen.

Deltagarna ska efter genomgången kurs

torsdag 26 sep 09:00

Teknikutbildning i Örebro - Installationsbrandskydd

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR.

tisdag 24 sep 09:00

Teknikutbildning i Göteborg – Akustik för VVS:are

Välkommen till en kurs om installationsakustik, arrangerad av Energi och Miljötekniska Föreningen.

tisdag 15 okt 09:00

Teknikutbildning i Stockholm – Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1)

Välkommen till en kurs som syftar till att göra dig väl orienterad om de inneklimatfaktorer som påverkar människors upplevelse och hälsa.

tisdag 1 okt 09:00

Teknikutbildning i Göteborg – Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1)

Välkommen till en kurs som syftar till att göra dig väl orienterad om de inneklimatfaktorer som påverkar människors upplevelse och hälsa.

onsdag 18 sep 09:30

Teknikutbildning i Gävle - naturlig komfortkyla

Välkommen till en heldagsutbildning om hur man kan producera komfortkyla utan att använda kompressorer eller fjärrkyla.

torsdag 3 okt 09:00

Teknikutbildning i Malmö – Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1)

Välkommen till en kurs som syftar till att göra dig väl orienterad om de inneklimatfaktorer som påverkar människors upplevelse och hälsa.

tisdag 19 nov 09:00

Teknikutbildning i Göteborg - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Vid en kurs som anordnas av Energi och Miljötekniska Föreningen går Per Levin, Projektengagemang igenom kraven och verktygen samt visar praktiska exempel på hur beräkningarna kan genomföras.

torsdag 31 okt 09:00

Teknikutbildning i Borås - BBR - så hänger regelverket ihop!

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.