torsdag 19 nov 09:00

Digital kurs - Installationsbrandskydd

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kursen Installationsbrandskydd.

tisdag 8 dec 09:00

Digital kurs - Fuktens påverkan på byggnader och dess brukare

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kursen Fuktens påverkan på byggnader och dess brukare. 

tisdag 10 nov 09:00

Digital kurs - Fuktens påverkan på byggnader och dess brukare

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kursen Fuktens påverkan på byggnader och dess brukare. 

onsdag 11 nov 09:00

Digital kurs - Inneklimatteknik för fastighetsdrift (R1)

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kursen Inneklimat för fastighetsdrift (R1)

tisdag 24 nov 09:00

Digital kurs - Injustering av ventilationsystem

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud under hösten med kursen Injustering av ventilationssystem.

 

torsdag 26 nov 09:00

Digital kurs - Introduktion till solenergi

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och vi inleder hösten med kurs i Introduktion till Solenergi

tisdag 5 maj 09:00

Digital teknikutbildning - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och

torsdag 14 maj 09:00

Digital teknikutbildning - Injustering av värmesystem i byggnader

EMTFs lokalavdelning i Gävle bjuder in en ny chans att delta på kursen som innefattar en genomgång av handlingar för och steg för steg utförande av injustering av värmesystem i framför allt flerfam

onsdag 29 apr 09:00

Digital teknikutbildning - Injustering av värmesystem i byggnader

EMTFs lokalavdelning i Östersund bjuder in till kursen som innefattar en genomgång av handlingar för och steg för steg utförande av injustering av värmesystem i framför allt flerfamiljshus.

torsdag 19 mar 09:00

Teknikutbildning i Skellefteå - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.