torsdag 12 sep 09:00

Energiutbildning i Stockholm - BBR-krav inom energiområdet som påverkar hela byggnationens ekonomi och miljöpåverkan

4995 krMedlemspris 3995 kr exkl. moms.

BBR-krav inom energiområdet som påverkar hela byggnationens ekonomi och miljöpåverkan.

tisdag 7 maj 09:00

Teknikutbildning i Luleå - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

4995 krMedlemspris 3995 kr exkl. moms.

Vid en kurs som anordnas av Energi och Miljötekniska Föreningen går Per Levin, Projektengagemang igenom kraven och verktygen samt visar praktiska exempel på hur beräkningarna kan genomföras.

måndag 4 mar 09:00

Teknikutbildning i Stockholm - Praktiska konsekvenser av tydligare verifieringskrav och energiberäkning enligt BBR och BEN

4995 krMedlemspris 3995 kr exkl. moms.

Boverkets Byggregler (BBR) innefattar numera ett absolut krav på verifiering av byggnaders energianvändning och i den tillhörande föreskriften ”Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och

torsdag 5 sep 09:00

Teknikutbildning i Trollhättan - BBR för alla - så hänger regelverket ihop!

4995 krMedlemspris 3995 kr exkl. moms.

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.

torsdag 4 apr 09:00

Teknikutbildning i Växjö - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

4995 krMedlemspris 3995 kr exkl. moms.

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

onsdag 13 mar 09:00

Teknikutbildning i Malmö - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

4995 krMedlemspris 3995 kr exkl. moms.

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

torsdag 21 feb 09:00

Teknikutbildning Umeå - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

4995 krMedlemspris 3995 kr exkl. moms.

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

onsdag 20 feb 09:00

Teknikutbildning Sundsvall - Beräkning och utförande av injustering av värmesystem i byggnader

4995 krMedlemspris 3995 kr exkl. moms.

Kursen innefattar en genomgång av injusteringens påverkan för att få en optimal drift av byggnadens värme-och ventilationssystem, och dess påverkan för att erhålla ett hälsosamt inneklimat.

torsdag 11 apr 09:00

Teknikutbildning i Jönköping -Installationsbrandskydd

4995 krMedlemspris 3995 kr exkl. moms.

Kursen i installationsbrandskydd baseras på de krav som ställs i byggreglerna, BBR.

fredag 15 feb 09:00

Teknikutbildning i Norrköping - BBR för alla- så hänger regelverket ihop!

4995 krMedlemspris 3995 kr exkl. moms.

Vi går igenom vilken roll svenska regelverket spelar för dig som projekterar VVS/energi och vilka delar som är viktiga att kunna.